:

Hva skjedde med Maria og Josef?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva skjedde med Maria og Josef?
 2. Hva sier Koranen om Maria?
 3. Hvilket evangelium handler om Maria?
 4. Hvordan døde Maria?
 5. Hva het mor til jomfru Maria?
 6. Hva betyr Maria på arabisk?
 7. Hvordan ble Maria gravid?
 8. Hva inneholder evangeliene?
 9. Hva sier Bibelen om Maria Magdalena?
 10. Hvor mange barn fikk jomfru Maria?
 11. Hvor ble det av Josef?

Hva skjedde med Maria og Josef?

I Matteusevangeliet Hos Matteus er Josef framhevet mer. Matteus kapittel 1–2 forteller at Maria føder Jesus, om vismennene fra Østen, de hellige tre konger, som hyller Jesus, og at Josef flykter med henne og Jesus til Egypt, og at de siden vender tilbake og bosetter seg i Nasaret.

Hva sier Koranen om Maria?

I Koranen begynner Marias fortelling før hun selv er født, og avsluttes med Jesubarnet som snakker i vuggen. Det fortelles om hennes foreldre, hennes fødsel, oppvekst og hennes utdannelse som den første og eneste kvinnelige student blant de skriftlærde.

Hvilket evangelium handler om Maria?

Maria Magdalenas evangelium eller Mariaevangeliet er et apokryft evangelium som bare er delvis kjent og bevart. Det forteller om et møte mellom disiplene, Maria og Jesus etter hans oppstandelse.

Hvordan døde Maria?

Marias videre liv og død omtales ikke. Skjebnen hennes fortelles til gjengjeld i de apokryfe skriftene – antikke kristne tekster som ikke kom med i Bibelen. Maria flyttet angivelig med apostelen Johannes til Efesos i dagens Tyrkia.

Hva het mor til jomfru Maria?

Anna av JerusalemJomfru Maria / Mor

Hva betyr Maria på arabisk?

Islams syn på Maria (arabisk: مريم «Maryam»), Jesu mor, er feiret som en rettferdig kvinne. Hun er mer omtalt i Koranen enn i Det nye testamentet og er en eneste kvinnen som er nevnt med navn i Koranen.

Hvordan ble Maria gravid?

Jomfru Maria ble gravid ved at Den hellige ånd kom over henne. Det er ofte visualisert gjennom en due som flyr inn i øret hennes.

Hva inneholder evangeliene?

Med evangeliene mener man vanligvis de fire bøkene i NT Det nye testamentet som direkte omhandler Jesu liv og virke, nemlig Evangeliet etter Matteus, Evangeliet etter Markus, Evangeliet etter Lukas og Evangeliet etter Johannes.

Hva sier Bibelen om Maria Magdalena?

Minnedagen hennes er 22. juli. Ifølge Lukasevangeliet (kapittel 8, 2f) helbredet Jesus Maria Magdalena for en alvorlig besettelse. Dette ble et av holdepunktene for å identifisere henne med den syndige kvinnen som som salver Jesu føtter i fariseernes hus i Lukasevangeliet (kapittel 7, vers 36–50).

Hvor mange barn fikk jomfru Maria?

- Jesus giftet seg med Maria Magdalena og fikk to barn.

Hvor ble det av Josef?

Josef blir solgt som slave av sine misunnelige brødre. Han kommer til Potifars hus i Egypt, hvor han oppnår en høy posisjon, men kastes i fengsel på grunn av falske anklager om overgrep fremført av Potifars hustru.