:

Hvem fant opp matematikken?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem fant opp matematikken?
 2. Hvor kommer geometri fra?
 3. Hvilket land innførte et symbol for tallet null og når?
 4. Hva betyr ordet matematikk?
 5. Hvilken matte skal jeg velge?
 6. Hvem fant opp brøk?
 7. Hvorfor er geometri viktig?
 8. Hva vil det si at en figur er geometrisk?
 9. Hva er et Tallsymbol?
 10. Hvor mange tallsystemer er det?
 11. Hva betyr ><?
 12. Hva betyr ∧?
 13. Hva er vanskeligst av P og T-matte?
 14. Hva er vanskeligst av T og R-matte?
 15. Hva er regnereglene for divisjon med brøk?

Hvem fant opp matematikken?

Æren for å ha skapt matematikk som vitenskap tilkommer likevel grekerne, selv om de hadde arvet mange matematiske kunnskaper fra babylonerne. Kjennskapet til de første greske matematikerne, Thales fra Milet (ca. 625–545 f.Kr.)

Hvor kommer geometri fra?

Ordet geometri kommer via latin av det greske substantivet geometria som igjen er satt sammen av ge = jord (-> geo) og metria, en avledning av metron, som betyr "et mål". Ordet kan derfor oversettes med "jordmåling", og det ble i antikken brukt i betydningen "landmålerkunst".

Hvilket land innførte et symbol for tallet null og når?

Oppfinnelsen av et tegn for null, som er nødvendig i et posisjonssystem, regnes som en av de største matematiske oppfinnelser noensinne. Null ble innført i babylonsk matematikk omkring 300-tallet fvt., og vi regner vanligvis med at babylonerne fikk ideen fra India.

Hva betyr ordet matematikk?

"Ordene matematikk og matematiker kan føres tilbake til det greske adjektivet mathêmatikos. Det henger sammen med verbet manthanein, "å lære" og betyr opprinnelig "glad i å lære". Ordet matematikk oppstod en gang i antikkens Hellas.

Hvilken matte skal jeg velge?

Du bør velge matematikk som programfag dersom du ønsker å studere for eksempel realfag eller økonomi senere. Du velger mellom matematikk R1 eller matematikk S1. For å velge R-matte på Vg2 og Vg3, må du ha 1T på Vg1. Matematikk som programfag har et omfang på 140 timer (5 undervisningstimer i uken).

Hvem fant opp brøk?

Bruken av brøkstrek finnes først hos Leonardo Pisano Fibonacci (ca. 1200). Brøker og heltall utgjør til sammen de rasjonale tallene.

Hvorfor er geometri viktig?

Begreper som blir brukt for å beskrive geometriske figurer og former, er begrep som går igjen i dagliglivet. På den måten blir geometri et nyttig redskap for å beskrive omverdenen. En annen viktig side ved geometrien er at den er godt egnet for eksperimentering og utforskning.

Hva vil det si at en figur er geometrisk?

Geometriske figurer er emnet innen matematikken som handler om figurer i rommet. Det vil si figurer som har høyde, bredde og lengde (eller dybde), og som dermed har tre dimensjoner. I matematikk kalles emnet som dreier seg om geometriske figurer i rommet også for romgeometri.

Hva er et Tallsymbol?

Tall er aritmetikkens grunnbegrep og et tall er en abstrakt matematisk enhet som beskriver en størrelse, måling eller opptelling. I det indisk-arabiske tallsystemet har vi tallsymbolene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og ett eller flere av disse symbolene brukes til å representere tall.

Hvor mange tallsystemer er det?

De mest kjente er romertallene og desimalltallene/titallsystemet, som er i bruk i dag. Det finnes også en del tallsystemer som brukes i sammenheng med datamaskiner som totallsystemet/binærtall, åttetallsystemet, sekstentallsystemet og 64-tallsystemet. Tallsystemet vi bruker i dagliglivet er titallsystemet.

Hva betyr ><?

Ulikheter brukes når vi vil sammenligne størrelser, og vi har fire ulikhetstegn: >, 'større enn'. ≥, 'større enn eller lik'.

Hva betyr ∧?

Fra matematisk logikk Istedenfor ordet og (både og) brukes ofte symbolet . Eksempel: A∩B={x|x∈Ax∈B}.

Hva er vanskeligst av P og T-matte?

T-matte er mer krevende enn P-matte, og det er en fordel om du synes det har gått bra i matten på ungdomsskolen. Du lærer mye nytt i T-matten og progresjonen går oftere litt raskere enn i P-matten. Oppgavene i T-matten har mindre tekst enn P-matten.

Hva er vanskeligst av T og R-matte?

Det korte svaret er at T-matte er mest krevende, og gir flest muligheter når du skal studere. Velger du T-matte, har du alle valgmuligheter åpne. Det skal likevel nevnes at dette faget er en god del vanskeligere enn matten i tiendeklasse. P-matte bygger videre på det du lærte i tiende.

Hva er regnereglene for divisjon med brøk?

Når vi skal dividere to brøk, snur vi den bakerste brøken på hodet. Deretter multipliserer vi teller med teller og nevner med nevner.