:

Hva spiste Jesus på skjærtorsdag?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hva spiste Jesus på skjærtorsdag?
  2. Når var det siste måltidet?
  3. Hva skjedde på skjærtorsdag i følge Bibelen?
  4. Hvor er nattverden?
  5. Hvem anga Jesus?
  6. Hva gjorde Jesus i påskeuka?
  7. Hvor i Bibelen står det om nattverden?
  8. Hva sa Jesus i nattverden?
  9. Hvem er det som forråder Jesus?
  10. Hva betyr Hosianne?

Hva spiste Jesus på skjærtorsdag?

Den siste nattverden viser til det siste måltidet Jesus hadde med disiplane sine før krossfestinga. Han delte då brød og vin med dei, og innstifta med dette den kristne nattverden. Handlinga blir særleg minna på skjærtorsdag i påskeveka, då ho etter tradisjonen fann stad.

Når var det siste måltidet?

På skjærtorsdag for 2000 år siden spiste Jesus ifølge bibelen sitt siste måltid med sine tolv disipler. Sammenkomsten er kanskje det mest avbildede måltidet i historien og er motivet for et av historiens mest berømte malerier: Nattverden av Leonardo da Vinci.

Hva skjedde på skjærtorsdag i følge Bibelen?

Skjærtorsdag: Feires for å minnes det siste måltidet Jesus og disiplene delte, et måltid som er utgangspunktet for nattverden som fortsatt feires i kristne kirker. Under dette måltidet røpes det at disippelen Judas skal forråde Jesus ved å overgi ham til romerne, som var okkupasjonsmakt.

Hvor er nattverden?

Santa Maria delle GrazieNattverden / Sted «Nattverden» er et maleri utført av Leonardo da Vinci for hertug Ludovico Sforza, kalt «Il Moro», og fremstiller Herrens aftensmåltid som den beskrives i Bibelen. Maleriet på 4 cm finnes i klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano.

Hvem anga Jesus?

Judas Iskariot var en av Jesu tolv disipler, og ifølge evangeliene den som forrådte Jesus med et kyss.

Hva gjorde Jesus i påskeuka?

Den feires i kirken til minne om at Jesus, etter denne tidens jødiske tradisjon, på denne kvelden spiste påskemåltidet med sine disipler, og at han i løpet av dette måltidet innstiftet nattverden (se Markus 14, 22–25 og paralleller). Dagen markerer slutten på fastetiden.

Hvor i Bibelen står det om nattverden?

Den mest sentrale teksten er fra kapittel 26 i Matteusevangeliet. Der står det at Jesus ba disiplene om å spise brød og drikke vin og kaller det sin kropp og sitt blod. Jesus oppfordret disiplene til å gjøre dette til minne om ham. Nattverden forklares også nærmere i Paulus' første brev til korinterne 11.

Hva sa Jesus i nattverden?

26 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 27 Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! 28 For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.

Hvem er det som forråder Jesus?

Judas Iskariot var en av Jesu tolv disipler, og ifølge evangeliene den som forrådte Jesus med et kyss.

Hva betyr Hosianne?

Hosianna er et hebraisk utrop som egentlig betyr «hjelp!, frels!».