:

Hvem er Kefas?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem er Kefas?
 2. Hva skjedde kvelden før Jesus ble korsfestet?
 3. Hva skjedde med Paulus?
 4. Hva gjør en apostel?
 5. Hvem sviktet Jesus?
 6. Hvem taler i tunger?
 7. Hvilken dag ble Jesus korsfestet?
 8. Hva gjorde Paulus på Misjonsreisene?
 9. Hva sa Gud til Paulus?
 10. Hva er en apostel enkelt forklart?
 11. Hva er forskjellen på en disippel og en apostel?

Hvem er Kefas?

Bakgrunn. Peter het egentlig Simon, men fikk av Jesus tilnavnet Kefas, på gresk Petros, som betyr klippen. Alle tre navnene brukes enkeltvis i Det nye testamentet, og kombinasjonen Simon Peter forekommer også. Peter bodde i Kapernaum, og både hans kone og svigermor er nevnt i Det nye testamentet.

Hva skjedde kvelden før Jesus ble korsfestet?

Utgangspunktet for nattverden er historiene fra evangeliene i Det nye testamentet. Der står det at Jesus, kvelden før han ble korsfestet, oppfordret disiplene til å spise brød og drikke vin for at deres synder skulle bli tilgitt. Denne kvelden kalles skjærtorsdag.

Hva skjedde med Paulus?

Etter cirka to år ble han sendt til Roma og satt i husarrest mens han som romersk borger ventet på å få sin sak behandlet av keiseren. Apostlenes gjerninger er den eneste utførlige kilden til de siste årene hans. Paulus ble drept på grunn av sin kristne tro, det man kaller å lide martyrdøden, en gang mellom 60–64 e.Kr.

Hva gjør en apostel?

Apostel (av gresk ἀπόστολος/apóstolos = sendebud). Ordet innebærer at man er sendt med en fullmakt og opptrer med autoritet på vegne av oppdragsgiveren, i motsetning til en budbærer eller herold som bare fremfører et budskap på vegne av en annen.

Hvem sviktet Jesus?

Judas Iskariot var en av Jesu tolv disipler, og ifølge evangeliene den som forrådte Jesus med et kyss.

Hvem taler i tunger?

Blant kristne trossamfunn er tungetale spesielt utbredt i pinsebevegelsen og andre trosretninger som legger vekt på ekstraordinære nådegaver. Tungetale er omtalt i Det nye testamentet i Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 4, kapittel 10, vers 46 og kapittel 19, vers 6, og i første Korinterbrev kapittel 12–14.

Hvilken dag ble Jesus korsfestet?

Hans korsfestelse markeres på Langfredag, og hans oppstandelse feires i påsken.

Hva gjorde Paulus på Misjonsreisene?

Misjonsvirksomhet og menighetsbygging. Etter denne hendelsen fikk Paulus opplæring i Jesus-troen og arbeidet så som kristen misjonær og forkynner i området rundt Damaskus og sørover. Rundt 38 e.Kr. besøkte han Peter i Jerusalem og møtte der også Jakob, Jesu bror.

Hva sa Gud til Paulus?

9 og 22) blindet av et plutselig syn, og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: «Saul! Saul! Hvorfor forfølger du meg?» Saulus sa: «Hvem er du, Herre?» Stemmen svarte: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Hva er en apostel enkelt forklart?

Apostel er i kristendommen hver av de tolv menn Jesus valgte til å forkynne evangeliet i verden, de tolv disiplene, og i tillegg Paulus. Ordet brukes også om en person som opptrer som den første forkynneren av kristendommen i et land.

Hva er forskjellen på en disippel og en apostel?

Apostel er ikke det samme som disippel. En disippel er en elev av en åndelig leder/lærer, og både Johannes Døperen (Matt 9,14) og fariseerne hadde disipler. Det er naturlig at man først er en disippel før man eventuelt kan bli en apostel.