:

Hvad sker der i modernismen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad sker der i modernismen?
  2. Hvad kendetegner det moderne menneske?
  3. hva er modernismen?
  4. hva er begrepet modernisme?
  5. hva er betegnelsen for modernisme?

Hvad sker der i modernismen?

Modernismens mest oplagte kendetegn er de formelle fornyelser og regelbrud: frie vers og billeder, alternative strukturer i prosa og dramatik og rene former og farver i maleriet, ofte realiseret som følge af et krav om overensstemmelse mellem udtrykket og det gerne subjektive indhold.

Hvad kendetegner det moderne menneske?

Modernitet er menneskerettigheder, individualisering og demokrati. En jublende tiltro til fremtiden, til det teknologiske fremskridt og til menneskets mulighed for at ændre både sig selv og sin omverden. Men modernitet er også fremmedgørelse og meningsløshed, verdenskrige og økonomisk nedtur.

hva er modernismen?

  • Med modernisme sikter man vanligvis til den strømningen i vestlig kultur som forkastet tidligere tradisjoner og vektla kunstens og kunstnernes autonomi og egenverdi. Modernismen begynte å ta form sent på 1800-tallet, og ofte får f.eks. Picassos maleri Pikene fra Avignon fra 1907 markere begynnelsen på perioden.

hva er begrepet modernisme?

  • Begrepet modernisme går i kunsthistorien tilbake til renessansen, Arte Moderna, og henspiller da på samtidens kunst og kunstoppfatning. Begrepet har gjennom århundrene vært knyttet til avanserte kunstretninger.

hva er betegnelsen for modernisme?

  • Den andre betegnelsen refererer til den moderne arkitekturs gjennombrudd fra ca. 1900 frem til den annen verdenskrig. Betegnelsen modernisme har vært benyttet om 1900-tallets abstrakte kunst, som ikke direkte gjengir den ytre virkelighet.