:

Hvordan påvirket børskrakket Norge?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan påvirket børskrakket Norge?
 2. Hva var årsaken til Black Thursday i 1929?
 3. Hva skjedde på børsen i New York i oktober 1929?
 4. Hva skjedde den 24 og den 29 oktober i 1929 i New York?
 5. Hva skjedde under borgerkrigen 1917 til 1922?
 6. Hvordan påvirket børskrakket Sovjetunionen?
 7. Did the New Deal end the Great Depression?
 8. What New Deal programs are still in use today?
 9. How did the Glass-Steagall Act of 1933 affect the New Deal?

Hvordan påvirket børskrakket Norge?

Den økonomiske depresjonen som ble utløst av børskrakket på Wall Street i 1929, skapte langvarig høy arbeidsløshet i Norge i 1930-årene. Samtidig førte kriseårene med seg fornyelse og vekst. Omfattende sosial nød både på landsbygda og i de fleste bysamfunn har gitt opphav til betegnelsen «de harde 30-åra».

Hva var årsaken til Black Thursday i 1929?

Aksjespekulanter hadde sommeren og høsten 1929 drevet aksjekursene til rekordhøyder. I oktober begynte imidlertid en tillitskrise å melde seg. Den ble akutt torsdag 24. oktober (også kalt Black Thursday) da et nærmest panikkartet aksjesalg så dagens lys, og 13 millioner aksjer ble omsatt på børsen.

Hva skjedde på børsen i New York i oktober 1929?

Wall Street-krakket i 1929 var sammenbruddet på New Yorks fondsbørs, som startet 24. oktober og toppet seg på det som er blitt kalt «den svarte tirsdagen» (Black Tuesday) 29. oktober 1929. I løpet av de få dagene ble verdiene i det amerikanske aksjemarkedet nesten halvert.

Hva skjedde den 24 og den 29 oktober i 1929 i New York?

Wall Street-krakket i 1929 var sammenbruddet på New Yorks fondsbørs, som startet 24. oktober og toppet seg på det som er blitt kalt «den svarte tirsdagen» (Black Tuesday) 29. oktober 1929. I løpet av de få dagene ble verdiene i det amerikanske aksjemarkedet nesten halvert.

Hva skjedde under borgerkrigen 1917 til 1922?

Den russiske borgerkrigen var en krig som raste mellom ulike deler av befolkningen i det tidligere russiske keiserriket fra 1918 til 1922. Krigen fulgte Den russiske revolusjon i 1917. I mars 1917 ble tsaren avsatt, og åtte måneder senere tok bolsjevikene (kommunistene) makten i Petrograd gjennom oktoberrevolusjonen.

Hvordan påvirket børskrakket Sovjetunionen?

Den innførte strengere pressesensur, forbød politiske partier og nedprioriterte skolevesenet slik at folk flest forble analfabeter. Jødene ble brukt som syndebukker; dette førte til store jødeforfølgelser, pogromer. Økonomien ble modernisert.

Did the New Deal end the Great Depression?

 • Since the late 1930s, conventional wisdom has held that President Franklin D. Roosevelt’s “New Deal” helped bring about the end of the Great Depression. The series of social and government spending programs did get millions of Americans back to work on hundreds of public projects across the country.

What New Deal programs are still in use today?

 • Their coalition has splintered over time, but many of the New Deal programs that bound them together – Social Security, unemployment insurance and federal agricultural subsidies, for instance – are still with us today. Access hundreds of hours of historical video, commercial free, with HISTORY Vault.

How did the Glass-Steagall Act of 1933 affect the New Deal?

 • The Glass-Steagall Act of 1933 established the Federal Deposit Insurance Corporation, which effectively insured the savings of Americans in the event of a bank failure, which was all too common at the time. The modern labor movement was born out of New Deal initiatives.