:

Hvem skapte penger?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem skapte penger?
  2. Hvor ble pengene oppfunnet?
  3. Hvem fant opp mynter?
  4. Hvor lager man penger?
  5. Hva er myntene laget av?
  6. Hvilken norsk mynt er mest verdt?

Hvem skapte penger?

Penger var ikke bare «noe» som oppsto, men var en nødvendighet for systemet skulle fungere. Hammurabis lover, den best bevarte lovverk fra oldtiden, ble opprett en gang rundt 1750 f.Kr. i oldtidens Babylon. Det ble opprettet av Hammurabi, den sjette babylonske konge.

Hvor ble pengene oppfunnet?

Pengenes historiske opprinnelse er noe uklar. Behovet for penger oppsto når vi gikk over fra å produsere til vår egen husholdning, det vi kaller naturalhusholdning, til å spesialisere oss, arbeidsdeling, og dermed ble bytte av varer nødvendig.

Hvem fant opp mynter?

Men det de er sikre på er at det var Kong Gyges som var konge i Lydia da verdens første mynt så dagens lys. Han må tilskrives æren av å være «myntenes konge». Allerede lenge før mynter ble oppfunnet vet vi at gull og sølv fungerte som betalingsmiddel.

Hvor lager man penger?

Kontanter skapes bare av Norges Bank, og det er straffbart for andre å forsøke. Folk kan velge fritt om de vil ha pengene sine som kontanter eller som bankinnskudd. Hvis folk tar ut kontanter i butikken eller i en minibank reduserer de sine bankinnskudd like mye. Norges Bank tilbyr så mye kontanter som folk etterspør.

Hva er myntene laget av?

Artikkelstart. Mynt er et offisielt betalingsmiddel. Som regel er mynten laget av metall og som oftest er den rund i formen. Myntens viktigste funksjon er betaling av varer og tjenester, men også som verdimåler og verdibevarer.

Hvilken norsk mynt er mest verdt?

2 øre: Myntene fra 1917, 19 er særlig verdifulle. 5 øre: Femøringer fra før 1937 kan man tjene opp til 50.000 kroner på. 10 øre: De som er usirkulerte og fra 1927 er mest verdt – 10.000 kroner. 25 øre: Myntene fra før første verdenskrig er mest verdt.