:

Hvilket år var det varmeste?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilket år var det varmeste?
 2. Når var den lille istid?
 3. Hva kan man gjøre når man er varm?
 4. Hva er en temperaturserie?
 5. Hva skjedde i verden på 1700 tallet?
 6. Hva skjedde på 1600 tallet?
 7. Hva skal man gjøre ved heteslag?
 8. Hvordan bli kvitt frysninger?
 9. Hva bestemmer temperaturen?
 10. Hvorfor blir det høytrykk og lavtrykk?
 11. Hvordan påvirker klimaet Norge?
 12. Hvor er det varmest på jorda?

Hvilket år var det varmeste?

2014 er - så langt - det varmeste året noensinne registrert i Norge. Nå kan rekorden bli slått av 2020. Denne grafen viser hvordan temperaturen har steget siden målingene startet for over 100 år siden: Temperaturutvikling i Norge 19.

Når var den lille istid?

Lille istid er en betegnelse brukt om klimaet på 1600-, 1700- og 1800-tallet, da isbreene hadde betydelig vekst. Noe forskjellige perioder angis for den lille istid. Klimaet under den lille istid var kjøligere enn for eksempel i middelalderen (1200-tallet), men ikke entydig kaldt.

Hva kan man gjøre når man er varm?

Kjøl ned kroppen med vann: Bruk vann til å fukte og kjøle ned kroppen. Da vil kroppen forbruke varme på å få væsken til å fordampe, slik den gjør med svette.

Hva er en temperaturserie?

hva er en temperaturserie? temperaturen på jordas overflate måles med termometre. målinger med termometer på et sted eller område over tid, ofte middeltemperaturer hvert døgn som brukes (gjennomsnittet av maksimums- og minimumstemperaturen).

Hva skjedde i verden på 1700 tallet?

Ved 1700-tallet hadde akkumuleringen og ansamlingen av kunnskap og teknologi, særlig i Europa, nådde en kritisk mengde som førte med seg den industrielle revolusjon. Andre steder i verden, som oldtidens Midtøsten, oldtidens Kina, og oldtidens India, er de historiske tidslinjer oppfattet annerledes.

Hva skjedde på 1600 tallet?

I Norges historie preges 1600-tallet av unionen med Danmark. Inntil 1660 hadde Danmark-Norge et monarki hvor kongen styrte i samråd med adelen, men ved Fredrik IIIs kupp ble riksrådet avsatt og enevelde ble innført.

Hva skal man gjøre ved heteslag?

Ved symptomer på begynnende heteslag må du oppsøke kjøligere omgivelser, eventuelt legge over deg kalde omslag. Hvis det foreligger risiko for besvimelse, må du ikke sette deg i kaldt vannbad uten at noen ser til deg! Ved mer alvorlige symptomer på heteslag vil behandlingen avhenge av symptomene.

Hvordan bli kvitt frysninger?

Behandlingsformer som fotsoneterapi og sirkulasjonsmassasje øker også blodsirkulasjonen og bidrar dermed til å øke kroppstemperaturen. Hvis du er ekstra kald og ikke får igjen varmen samme hva du gjør, er et varmt bad eller en dusj et godt akuttiltak.

Hva bestemmer temperaturen?

Det er samspillet mellom lufttemperatur, vindstyrke og luftfuktighet som avgjør den effektive eller følte temperaturen.

Hvorfor blir det høytrykk og lavtrykk?

Når luft blir varmet opp, blir den lettere og stiger. Da mangler det luft ved bakken, og vi får lavtrykk. Andre steder synker luften og danner høytrykk. For å prøve å jevne ut trykkforskjellene strømmer luft inn mot midten av lavtrykk og ut fra midten av høytrykk.

Hvordan påvirker klimaet Norge?

Klimaendringene merkes allerede i Norge. Vi opplever mer nedbør og kortere snøsesong, isbreer som krymper, flere flommer og skred og at havet stiger. Utslippene av klimagasser gjør at klimaet på jorden endres. Hvor omfattende klimaendringene blir, avhenger av hvor mye vi klarer å redusere utslippene.

Hvor er det varmest på jorda?

I ørkenen Death Valley i California, USA, ble det for hundre år siden målt en lufttemperatur på 56,7 grader celsius. Det er den varmeste temperaturen, man har målt på jorda noen gang, og i juli i år målte man 53,9 grader.