:

Hvordan var kostholdet på 1800 tallet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan var kostholdet på 1800 tallet?
 2. Hva spiste vi i Norge før poteten?
 3. Hva spiste de på 1900 tallet?
 4. Hva spiste kongene i middelalderen?
 5. Hvordan var det å leve på 1800 tallet?
 6. Hva spiste de i jernalderen?
 7. Hva slags mat ble spist i Norge på 1850 tallet?
 8. Når spiste man middag i gamle dager?
 9. Hva betyr Hird?
 10. Hva skjedde på slutten av 1800-tallet?
 11. Hvordan var livet på gården på 1800-tallet?
 12. Hvilke våpen ble vanligere i jernalderen?
 13. Hva skjedde i jernalderen?
 14. Hva er en konserveringsmetode?

Hvordan var kostholdet på 1800 tallet?

1800-tallet Flatbrød bakt av bygg eller havre, grøt, melkemat og litt saltet kjøtt og fisk var kostholdet for det store flertall av befolkningen fram til Napoleonskrigene (). På grunn av klimaet kunne de ikke dyrke nok korn til eget bruk og måtte importere korn fra andre land, spesielt Danmark.

Hva spiste vi i Norge før poteten?

Og det er absolutt ingen tvil om at grøt og flatbrød var hovedbestanddelen av kostholdet for den menige mann og kvinne. Men folk grodde grønnsaker og høstet frukt og bær i middelalderen også. Innimellom spiste de kjøtt, de fanget fisk og brukte urter i maten.

Hva spiste de på 1900 tallet?

Matvaner tidlig på 1900-tallet

 • Kl. 06:00 (frokost): Var eneste måltid der kakemat og brødskive inngikk i maten. ...
 • Kl. ...
 • Til middag klokka 12:00 spiste de havregraut.
 • Nonsmat rundt 16.00-tida bestod av enten kjøtt, flesk eller sild, med flatbrød til.
 • Og til kvelds kl 20:00 spiste de graut.

Hva spiste kongene i middelalderen?

Kornet dominerte selv i form av grøt, velling og pasta. Supper, gryter og stuinger var de vanligste rettene og ingredienser som ble brukt over hele Europa var mandler, oftest i form av mandelmelk, verjus (den sure saften av umodne druer), vin og eddik, gjerne kombinert med sukker eller honning for dem som hadde råd.

Hvordan var det å leve på 1800 tallet?

Befolkning økte, og 800 000 mennesker utvandret til Amerika med skip. Det var et tungt og hardt liv i Norge fordi de ikke hadde moderne maskiner. Mennene hogde ved i skogen, arbeidet med jorda, dyrket korn og poteter og malte korn for å få mel. Menneskene i Norge levde mest av jordbruk, fiske og skogbruk.

Hva spiste de i jernalderen?

En del vet vi også om bruken av ville planter. Bringebær og krekling er dokumentert i arkeologiske kontekster meget tidlig, og senest i løpet av jernalderen vet vi dessuten at blåbær, bjørnebær, jordbær, tyttebær og molter ble spist.

Hva slags mat ble spist i Norge på 1850 tallet?

Sild fikk sin største betydning som saltet, og sammen med poteter. Kjøtt ble sparsomt brukt og sjelden spist ferskt, bare i slaktetiden, men tørket, saltet eller røkt og alltid kokt. Oppfinnsomheten var stor når det gjaldt å utnytte absolutt alt av slaktet.

Når spiste man middag i gamle dager?

Middagen var gjerne i totida, men mange steder var det dugurd eller non som var den egentlige middagen, etter rettene å dømme. Non, øft, eftasverd eller mellommat var gjerne ved 17-tida på dagen. Dagens siste måltid var vanlig å ha rundt kl. 20.00 og ble kalt kveldsmat, kveldvord, natvord eller natvol.

Hva betyr Hird?

Hird var i middelalderen betegnelse på de norske kongenes (og enkelte andre stormenns) krigsfølge, håndgangne menn, livvakt og hoff.

Hva skjedde på slutten av 1800-tallet?

Levestandarden økte i Norge mellom 18, selv om mange fremdeles var fattige. Nordmennenes levemåte ble samtidig mer moderne. Pulsslagene i det norske samfunnet gikk stadig raskere mot slutten av 1800-tallet.

Hvordan var livet på gården på 1800-tallet?

Det var mulig å klare seg som gruvearbeider hvis en samtidig hadde noen husdyr og litt jord. Det var mulig med gårder langt oppe i fjellbygdene der beitet var godt og en kunne ale opp husdyr for salg. Og det var mulig med en liten jordflekk ved kysten og noen husdyr som ble rodd rundt til beite på holmer.

Hvilke våpen ble vanligere i jernalderen?

Historie

 • I løpet av jernalderen ble de beste redskapene og våpnene laget i stål, spesielt redskaper som ble produsert med et karboninnhold på mellom 0,30 prosent og 1,2 prosent. ...
 • I Kaldea og Assyria gikk den innledende bruken av jern langt tilbake i tid, kanskje til 4000 f.kr.

Hva skjedde i jernalderen?

Tallet på gravfunn fra romertid viser en tidobling sammenlignet med førromersk jernalder. Denne kraftige økningen skyldes nok for en stor del at det i dette tidsrommet igjen ble vanlig med markering av graven i form av haug eller røys. Gravgodset ble dessuten rikere, og det ble relativt vanlig med ubrente graver.

Hva er en konserveringsmetode?

Konservering er behandling av matvarer slik at de lar seg oppbevare i lengre tid uten at kvalitet og egenskaper blir svekket i vesentlig grad.