:

Hvad er der i gravhøje?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er der i gravhøje?
  2. Er alle gravhøje blevet udgravet?
  3. Hvad er bronzealderen?
  4. Grunden til at folk var rig i bronzealderen?
  5. Hvordan begyndte de danske bønder at handle med bronzen?
  6. Hvorfor var bronzealderen gyldden?

Hvad er der i gravhøje?

En gravhøj er som regel bygget af jord, tørv og sten over et gravsted. Gravstedet kan indeholde flere grave. Det er almindeligt med en primærgrav i centrum af højen, og der kan derudover være flere sekundærgrave længere oppe i højen. Højenes størrelse og udformning varierer betydeligt.

Er alle gravhøje blevet udgravet?

Og så er de 86.000 jo kun en mindre del af de gravhøje, der engang blev bygget, for de fleste er forsvundet med tiden. Af disse 86.000 er tre ud af fire blevet nedpløjet og helt eller delvist ødelagt. Men der er stadig 22.000 som er fredet, og som man må formode stadig indeholder spændende oplysninger til eftertiden.

Hvad er bronzealderen?

  • Bronzealderen 1 Landskabet. 2 Gravhøje. 3 Spor fra bronzealderen. Der er fundet mange redskaber og smykker fra bronzealderen. Her ses en kam af bronze. med... More ...

Grunden til at folk var rig i bronzealderen?

  • Grunden til at vi i dag ved, at folk var rige i bronzealderen er de mange gravfund, man har fundet rundt omkring i Danmark. Det måske berømteste danske gravfund fra bronzealderen er Egtvedpigen. Vi ved, at Egtvedpigen må have været meget rig, men også at hun døde meget ung.

Hvordan begyndte de danske bønder at handle med bronzen?

  • For det første begyndte man i bronzealderen at lave redskaber og våben af det gyldne metal: bronzen. For det andet begyndte de danske bønder i bronzealderen at handle med bønder og handelsfolk fra andre lande. Det betød, at mange af de danske bønder blev meget rigere, end de tidligere havde været.

Hvorfor var bronzealderen gyldden?

  • Bronzealderen var en gylden tid i Danmarks historie. Det var den af flere grunde. For det første begyndte man i bronzealderen at lave redskaber og våben af det gyldne metal: bronzen. For det andet begyndte de danske bønder i bronzealderen at handle med bønder og handelsfolk fra andre lande.