:

Hvem var Perikles og hva var hans syn på folkestyret?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem var Perikles og hva var hans syn på folkestyret?
 2. Hvor demokratisk var demokratiet i Athen?
 3. Hvordan fungerer direkte demokrati?
 4. Hva er et moderat demokrati?
 5. Hvordan ble det demokrati i Athen?
 6. Hva menes med folkeavstemning?
 7. Hva er et indirekte demokrati?
 8. Hva var Platon og Aristoteles uenige om?
 9. Når var Peloponneskrigen?
 10. Hvem vant Peloponneskrigen?
 11. Hvordan var det athenske demokratiet organisert?
 12. Who is Pericles in ancient Greece?
 13. What was the punishment for Pericles of Athens?
 14. How did Pericles lift Athens into a golden age?
 15. What were Pericles'early years like?

Hvem var Perikles og hva var hans syn på folkestyret?

Utenrikspolitisk var Perikles talsmann for avspenning med Persia og oppbygging av en sterk athensk sjømakt gjennom det deliske (attiske) sjøforbund. Flåten gav arbeid til mange athenere som dermed ble Perikles' og demokratiets støtter. I tillegg sikret den korninnførselen og Athens posisjon som marked for hele Hellas.

Hvor demokratisk var demokratiet i Athen?

Det var et system av direkte demokrati hvor deltagende borgere stemte direkte på lovgivningen og utøvende lovforslag.

Hvordan fungerer direkte demokrati?

Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett. Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker.

Hva er et moderat demokrati?

Aristoteles hevdet at et moderat demokrati med aristokrater i kjernen av administrasjonen, var den styreformen som best kunne sikre et rettferdig samfunn. Her kunne man oppnå en balanse mellom folkemeningen og oppfatningen hos administrasjonen.

Hvordan ble det demokrati i Athen?

Det athenske demokratiet er det første kjente eksempelet på et direkte folkestyre vi kjenner til. Det ble gjennomført etter en folkelig oppstand mot adelsstyret i Athen i 508 fvt. og fikk sin institusjonelle forankring gjennom en serie reformer foreslått av Kleisthenes i 507 fvt.

Hva menes med folkeavstemning?

En folkeavstemning, eller et referendum, er en funksjon i et demokrati der de stemmeberettigede i et samfunn blir bedt om å ta stilling til forhåndsbestemte politiske alternativer. Kravene til hva som utgjør et flertall i en folkeavstemning varierer, fra simpelt flertall til krav som går ut over dette.

Hva er et indirekte demokrati?

Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. De ulike politiske grupperinger kjemper i åpne frie valg om å vinne legitimiteten til å styre politikken innenfor et gitt territorium i en gitt periode.

Hva var Platon og Aristoteles uenige om?

Platon er tiltrukket av tanken om en evig og udødelig sjel som gjenfødes og som egentlig hører hjemme i ideenes evige verden. Aristoteles ser på mennesket som et tenkende dyr og når kroppen dør, forsvinner også sjelen. Tilsvarende kan ikke tingenes former eksistere uavhengig av de konkrete tingene som har form.

Når var Peloponneskrigen?

Artikkelstart. Peloponneskrigen var en krig som foregikk i perioden 431–404 fvt. mellom Athen og det athenske sjøforbund på den ene siden og Sparta og det peloponnesiske forbund på den andre.

Hvem vant Peloponneskrigen?

Den lange krigen, fra 431 f.Kr., varte i 27 år, med en 6-årig fredsavtale i midten. Konflikten endte med at Athen overga seg til Sparta i 404 f.Kr.

Hvordan var det athenske demokratiet organisert?

Det var et system av direkte demokrati hvor deltagende borgere stemte direkte på lovgivningen og utøvende lovforslag.

Who is Pericles in ancient Greece?

 • See Article History. Pericles, (born c. 495 bce, Athens—died 429, Athens), Athenian statesman largely responsible for the full development, in the later 5th century bce, of both the Athenian democracy and the Athenian empire, making Athens the political and cultural focus of Greece.

What was the punishment for Pericles of Athens?

 • This was a common political punishment for prominent Athenians consisting of a 10-year banishment from Athens. He was returned to the city when the Persian Wars began. Pericles was married to a woman whose name is not mentioned by Plutarch, but who was a close relative. They had two sons, Xanthippus and Paralus, and divorced in 445 B.C.E.

How did Pericles lift Athens into a golden age?

 • Pericles lifted Athens into a golden age through his support of the arts, architecture, philosophy, and democracy building. Pericles (left) and Pheidias consult about creation of statue of Athena in this painting.

What were Pericles'early years like?

 • His early years were quiet; the introverted young Pericles avoided public appearances, instead preferring to devote his time to his studies. His family's nobility and wealth allowed him to fully pursue his inclination toward education.