:

Hvor var Norge i Pangea?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor var Norge i Pangea?
 2. Hva betyr ordet superkontinent?
 3. Hvordan delte Pangea seg?
 4. Hva er Pangea enkelt forklart?
 5. Hvordan flytter kontinentene seg?
 6. Hvor mye beveger platene seg i året?
 7. Hvilke kontinenter har vi?
 8. Hvorfor har vi kontinentaldrift?
 9. Hva skjer når jordskorpen sprekker?
 10. Når sprakk Pangea?
 11. Hva skjer når Kontinentalskorper kolliderer?

Hvor var Norge i Pangea?

Landet vårt har vært nesten nede ved Sørpolen, vandret opp mot det varme ekvator og vært en del av superkontinentet Pangea.

Hva betyr ordet superkontinent?

Pangea var omgitt av urhavet Panthalassa. Kontinentene slik vi kjenner dem i dag oppstod ved fragmenteringen av Pangea, som begynte i juratiden. Superkontinentet sprakk opp og Laurasia i nord drev bort fra Gondwanaland i sør. Navnet Pangea ble først brukt av Alfred Wegener.

Hvordan delte Pangea seg?

Den geologiske teorien er i korte trekk: Pangea, som lå langt sør begynte å sprekke opp i permtiden, samtidig som deler beveget seg nordover. I juratiden begynte Sør-Amerika å drive vekk fra Afrika. I krittiden løste India, Australia og Antarktika seg ut fra østsiden av det nåværende Afrika.

Hva er Pangea enkelt forklart?

Pangea var et såkalt superkontinent, som fram til for om lag 200 millioner år siden samlet nesten alle landområder på jorden. Allerede tidlig på 1900-tallet innså den tyske meteorologen Alfred Wegener at Afrika og Sør-Amerika en gang hadde hengt sammen.

Hvordan flytter kontinentene seg?

Jordskorpeplatene beveger seg Platenes bevegelser er altså med på å forme jordas overflate, både over og under vann. Det er også platenes bevegelser som er grunnen til at kontinentene nå er spredt utover hele jorda og ikke lenger ligger samlet i ett superkontinent.

Hvor mye beveger platene seg i året?

Jordens litosfære består av syv store og en rekke mindre plater. Disse litosfæreplatene er i stadig bevegelse i forhold til hverandre, med hastigheter på opptil 10-16 cm. per år. Dette storskala-fenomenet kalles platetektonikk, der tektonikk viser til geologiske bevegelser også på mindre skalaer.

Hvilke kontinenter har vi?

I noen sammenhenger deles Afrika-Eurasia og Amerika i to slik at man regner med seks kontinenter:

 • Afrika.
 • Antarktika.
 • Australia.
 • Eurasia.
 • Nord-Amerika.
 • Sør-Amerika.
4. aug. 2564 BE

Hvorfor har vi kontinentaldrift?

Drivkraften bak disse bevegelsene er tyngdekraften, der kalde og tunge deler av platene synker inn, mens ny havbunnsplate dannes der plater driver fra hverandre.

Hva skjer når jordskorpen sprekker?

Materiale fra den øvre mantelen kommer opp igjennom sprekkene og danner ny jordskorpe under vann. Når arealet av havbunnen øker må noe forsvinne igjen, og det skjer ved at en kontinentalplate glir ned i mantelen under en annen plate (subduksjon , l. sub - under; ducere - lede.

Når sprakk Pangea?

200 millioner år siden begynte det enorme kontinentet Pangea å brytes opp.

Hva skjer når Kontinentalskorper kolliderer?

Når kontinentalskorper kolliderer, dannes det fjell og fjellkjeder. Mange av de høyeste fjellene og fjellkjedene på jorda ligger der to kontinentalskorper kolliderer. Platene presses mot hverandre slik at kontinentalskorpa brettes eller foldes.