:

Hvordan endret det norske kostholdet seg på 1800 tallet?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan endret det norske kostholdet seg på 1800 tallet?
  2. Hva spiste de i gamle dager?
  3. Hva spiste man i Norge før poteten?
  4. Hvordan oppbevarte de mat i gamle dager?
  5. Hva gjorde hirden?
  6. Hvorfor ble kongen og kirken rikere i middelalderen?
  7. Hvordan fikk kongen makt i middelalderen?

Hvordan endret det norske kostholdet seg på 1800 tallet?

1800-tallet Flatbrød bakt av bygg eller havre, grøt, melkemat og litt saltet kjøtt og fisk var kostholdet for det store flertall av befolkningen fram til Napoleonskrigene (). På grunn av klimaet kunne de ikke dyrke nok korn til eget bruk og måtte importere korn fra andre land, spesielt Danmark.

Hva spiste de i gamle dager?

Og det er absolutt ingen tvil om at grøt og flatbrød var hovedbestanddelen av kostholdet for den menige mann og kvinne. Men folk grodde grønnsaker og høstet frukt og bær i middelalderen også. Innimellom spiste de kjøtt, de fanget fisk og brukte urter i maten.

Hva spiste man i Norge før poteten?

Frukt og grønnsaker var minimumsfaktorer i kostholdet. Før 1700-tallet da poteter, hagebær og dyrket frukt begynte å få innpass, ble gråerter sådd sammen med kornet. Etter hvert dyrket man løk og en gul nepevariant samt kvann, rik på vitamin C. Ville bær og urter, bladene av syre og frøet av karve var viktig.

Hvordan oppbevarte de mat i gamle dager?

Kjellarar og spiskammers var kjølege oppbevaringsstadar for mat. Allereie på 1800-talet vart det også brukt isskåp til å oppbevare matvarar i. Det var brukt naturis i skåpa i byrjinga. Kjøleskåpet var mogeleg å få tak i her i landet på 1930-talet, men vart ikkje vanleg før på 1950-talet.

Hva gjorde hirden?

Hirden var en ideologisk, paramilitær særorganisasjon i det norske fascistpartiet Nasjonal Samling (NS) fra 19. Hirden fungerte som partiets politiske tropper, tilsvarende Sturmabteilungen i det nasjonalsosialistiske Tyskland.

Hvorfor ble kongen og kirken rikere i middelalderen?

Da kirken ble etablert i Norge, var det med kongen i spissen. Han var Guds representant på jorda, og han fikk derfor stor makt over kirkeadministrasjonen, både økonomisk og ideologisk. Slik var det også de fleste andre steder i Europa på samme tid. På 1000-tallet vokste det fram en ny kirkelig bevegelse i Frankrike.

Hvordan fikk kongen makt i middelalderen?

I middelalderen var kongene i stor grad avhengige av adelens støtte. Adelen var en overklasse med jordeiere som arvet sin adelige tittel. Adelen var også en krigerklasse som skulle være til disposisjon for kongen, og i tillegg skulle de beskytte bøndene som drev jorda de eide.