:

Hvem kunne stemme i Athen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem kunne stemme i Athen?
 2. Hva var årsaken til konfliktene mellom Sparta og Athen?
 3. Hvorfor gikk Athen til grunne?
 4. Hva er hovedforskjellen mellom Athen og Sparta?
 5. Hvordan ble Sparta styrt?
 6. Hvorfor de greske Polisstatene gikk til grunne?
 7. Hvordan ble Athen og Roma styrt?
 8. How did Pericles contribute to the Golden Age of Athens?
 9. What does Pericles mean in Greek?
 10. Was Pericles ever forgiven by the Athenians?
 11. Where was Pericles born in Greece?

Hvem kunne stemme i Athen?

Deltagelse var ikke åpen for alle innbyggere i Athen: for å kunne stemme måtte man være mannlig fri borger (kvinner, slaver og innvandrere var utelukket) av myndig alder, og antallet på disse «varierte mellom 30 0 ut av en total befolkning på mellom 250 0 000.»

Hva var årsaken til konfliktene mellom Sparta og Athen?

Den dypereliggende årsaken til krigen var, ifølge den athenske historikeren og generalen Thukydid, at Sparta ikke lenger ville akseptere Athens stadig voksende makt. Athenerne under Perikles så på sin side ut til å nærmest ha søkt konfrontasjonen.

Hvorfor gikk Athen til grunne?

Det var den uenigheten mellom den aristokratisk staten Sparta og den folkestyret staten Athen, som førte til disse statenes undergang og som også dro en rekke mindre bystater med seg ned.

Hva er hovedforskjellen mellom Athen og Sparta?

I Athen skiller man gjerne mellom borgerne, metoikene (utlendingene) og slavene, mens man i Sparta skiller mellom borgerne (eller homoioi-de like), perioikene og helotene (en form for livegne bønder).

Hvordan ble Sparta styrt?

Den doriske staten Sparta utviklet en blandet styreform ved å kopiere doriske kretere. Staten ble styrt av to arvelige konger, av de agiadiske og eurypontidiske familiene, som var likestilte i autoritet, slik at ingen kunne handle mot vetoet til sin kollega.

Hvorfor de greske Polisstatene gikk til grunne?

Rundt 500 f.Kr. oppsto det athenske demokratiet og den romerske republikken. Mens de greske polisstatene ble svekket av intern krigføring, utviklet Roma seg fra en bystat til et gigantisk imperium, Romerriket. Den romerske republikken ble etter hvert avløst av et keiserdømme.

Hvordan ble Athen og Roma styrt?

Folkeforsamlingene ble i både Romerriket og Athen sett på som et av de viktigste styringsorganene. Mye av makten lå oss hos konsulene i Romerriket, og hos Strategene i Athen. Konsuler og Strateger hadde flere likheter, men i Athen ble det valgt 10 strateger og i Roma ble det valgt to.

How did Pericles contribute to the Golden Age of Athens?

 • The Peloponnesian War and the Death of Pericles The so-called golden age of Athenian culture flourished under the leadership of Pericles (495-429 B.C.), a brilliant general, orator, patron of the arts and politician—”the first citizen” of democratic Athens, according to the historian Thucydides.

What does Pericles mean in Greek?

 • Pericles (/ ˈpɛrɪkliːz /; Attic Greek: Περικλῆς, pronounced [pe.ri.klɛ̂ːs] in Classical Attic; c. 4 BC) was a Greek statesman and general of Athens during its golden age.

Was Pericles ever forgiven by the Athenians?

 • Nevertheless, within just a year, in 429 BC, the Athenians not only forgave Pericles but also re-elected him as strategos. He was reinstated in command of the Athenian army and led all its military operations during 429 BC, having once again under his control the levers of power.

Where was Pericles born in Greece?

 • — Thucydides, Pericles' Funeral Oration Pericles was born c. 495 BC, in Athens, Greece. He was the son of the politician Xanthippus, who, though ostracized in 485–484 BC, returned to Athens to command the Athenian contingent in the Greek victory at Mycale just five years later.