:

Hvem var den første filosofen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem var den første filosofen?
 2. Hvordan oppstod filosofien?
 3. Hvem er de største filosofene?
 4. Hva kjennetegner filosofi?
 5. Hva er den sokratiske metode?
 6. Hvem startet filosofi?
 7. Hva mente Konfutse?
 8. Hva døde Sokrates av?
 9. Hva er lykke for Aristoteles?
 10. Hva kjennetegner en filosofisk framgangsmåte?
 11. Hvordan tenker en filosof?
 12. Hva filosoferte Sokrates om?
 13. Hva heter de tre filosofene?
 14. Hva var Konfutse opptatt av?
 15. Hvor startede filosofiens historie?
 16. Hvad er filosofi?
 17. Hvad er filosofi etik?
 18. Hvor startede græske filosoffer?

Hvem var den første filosofen?

Thales var gresk og regnes som den aller første filosofen. Han mente at alt er vann og at døde ting har sjel - og at det er døde ting i alt. Levde i Hellas fra cirka 6 før Kristus.

Hvordan oppstod filosofien?

Vestens filosofi har sitt utspring i antikkens Hellas, hos de joniske naturfilosofene på 500-tallet før vår tidsregning. Felles for disse er interessen for verdens «urstoff» og de fundamentale prinsipper eller krefter i kosmos.

Hvem er de største filosofene?

Renessansen, rasjonalismen og empirismen

NavnLevetid
Nicolaus Copernicus
Giordano Bruno
Francis Bacon
Galileo Galilei
17. jul. 2563 BE

Hva kjennetegner filosofi?

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse. Filosofien stiller abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende spørsmål, og forsøker å finne universelle svar på spørsmålene. Filosofene kan bruke sin kunnskap innenfor ulike fagområder. Filosofi betyr kjærlighet til visdom.

Hva er den sokratiske metode?

Målet med maieutisk metode – også kjent som den sokratiske metode – er ikke å finne riktig svar, men å stille presise spørsmål. Læreren skal hjelpe elevene i å «føde» tanker de selv bærer på, men ennå ikke er klar over, slik at latent kunnskap lokkes frem.

Hvem startet filosofi?

Antikkens filosofi refererer til den filosofi som ble drevet i oldtiden, først i antikkens Hellas på 400- og 300-tallet f.Kr. De tre store tenkerne på denne tiden var Sokrates, Platon og Aristoteles. Filosofene som virket før denne tiden refereres til som førsokratiske filosofer.

Hva mente Konfutse?

Ifølge den kinesiske filosofen Konfutse kan enkle forandringer av våre dagligdagse rutiner gjøre oss til bedre mennesker. Ved å utvikle dyder som godhet og visdom vil vi forandre oss selv og det samfunnet vi er en del av, i en fredelig og harmonisk retning.

Hva døde Sokrates av?

Sokrates kunne ha valgt å dra i eksil, men aksepterte isteden dommen og ble henrettet noen uker senere. Henrettelsen skal ha funnet sted ved at Sokrates drakk en mikstur med giftkjeks. Godt kjent er Jacques-Louis Davids maleri Sokrates' død fra 1787, som også er toppbildet i denne artikkelen.

Hva er lykke for Aristoteles?

Lykken er en belønning Og de har sett at antikke filosofer som Platon, Aristoteles og Augustin deler en felles tanke: Lykken er ikke en følelse som kommer og går. Lykken er en måte å leve på. – For disse filosofene var ikke lykke et spørsmål om å ha gode liv med behagelige opplevelser.

Hva kjennetegner en filosofisk framgangsmåte?

Hva kjennetegner en filosofisk framgangsmåte? Hva betyr egentlig ordet filosofi? Filosofi handler om å undersøke grunnlaget for noe - hvorfor noe er slik det er, og om å klargjøre hva det egentlig er. Hvorfor og hva er nøkkelord.

Hvordan tenker en filosof?

Streben etter filosofisk forståelse er streben efter å trenge igjennom virksomhetens blindhet med hensyn til dens transcendente funksjoner. «Å filosofere» blir vanligvis forstått som å tenke på målet og meningen med livet, eller reflektere rundt andre store (verdi)spørsmål, gjerne av moralsk og eksistensiell art.

Hva filosoferte Sokrates om?

Han mente at det finnes noe som er allmenngyldig og rett, og at alle mennesker bør gjøre sitt beste for å finne ut hva dette er. Ifølge Sokrates er det om å gjøre å bruke sine egenskaper som menneske best mulig; man må finne sin plass i samfunnet og leve sitt liv så godt man kan.

Hva heter de tre filosofene?

Antikkens filosofi refererer til den filosofi som ble drevet i oldtiden, først i antikkens Hellas på 400- og 300-tallet f.Kr. De tre store tenkerne på denne tiden var Sokrates, Platon og Aristoteles. Filosofene som virket før denne tiden refereres til som førsokratiske filosofer.

Hva var Konfutse opptatt av?

Konfutse (551–479 fvt.) var opptatt av sosiale relasjoner, og hans lære har påvirket samfunnssyn og normer i Kina i lange perioder. Konfutse var født av adelig familie i Chüfon i riket Lu i det nåværende Shandong.

Hvor startede filosofiens historie?

 • Filosofiens historie starter i Grækenland i det 6. århundrede f.Kr. med Thales som den første filosof og går frem til nutiden. Hvordan filosofiens historie skal beskrives er en stående filosofisk diskussion der bl.a. kan behandles ud fra et historiefilosofisk synpunkt. Idéhistorie er beslægtet med filosofens historie men opfattes typisk som mere bredt orienteret.

Hvad er filosofi?

 • Ordet filosofi kommer af græsk philosophia 'kærlighed til visdom', af filo-, se -fil, og sophia 'viden, visdom'. Efter Aristoteles fik matematik, astronomi, fysik, biologi og andre vidensområder en selvstændig status, og betegnelsen filosofi forbeholdtes den mere omfattende spekulation over det værendes natur og tilværelsens problemer.

Hvad er filosofi etik?

 • Endvidere omfatter filosofi etik, hvor hovedproblemet er, om det er muligt at opstille principper for moralsk vurderen og handlen, som lader sig bevise i videnskabelig forstand, eller som ethvert rationelt tænkende menneske må tilslutte sig. Alle disse problemkomplekser indgår i studierne på de fleste universiteter verden over.

Hvor startede græske filosoffer?

 • På 300 år etablerede græske filosoffer fundamentet til det, vi i dag kalder videnskab. Faktisk er de første filosofiske spørgsmål stadig dem, videnskaben bruger allerflest penge på at besvare. Her får du historien om, hvordan videnskab opstod.