:

Hvem fant opp radium?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem fant opp radium?
 2. Hva het faren til Marie Curie?
 3. Hvem fant radioaktiv?
 4. Hva Marie Curie er kjent for?
 5. Når ble radium oppdaget?
 6. Hvem var de første som oppdaget radioaktiviteten og hvordan oppdaget de den?
 7. Hva bruker vi polonium til?
 8. Hva er radiostråling?
 9. Hvordan kan vi måle Strålingsaktivitet?
 10. Hvor finner man polonium?
 11. Hva ble Litvinenko forgiftet med?

Hvem fant opp radium?

Marie CuriePierre Curie Radium/Oppdagere Artikkelstart. Marie Sklodowska Curie var en polskfødt fysiker som oppdaget de radioaktive grunnstoffene polonium og radium sammen med sin mann, Pierre Curie.

Hva het faren til Marie Curie?

Marie Curie
EktefellePierre Curie ()
FarWładysław Skłodowski
SøskenBronisława Dłuska, Józef Skłodowski, Helena Skłodowska-Szaley
BarnIrène Joliot-Curie, Ève Curie

Hvem fant radioaktiv?

Henri Becquerels oppdagelse av radioaktivitet, og nukleærmedisinens historie. 2. mars 1996 var det 100 år siden Henri Becquerel oppdaget radioaktiv stråling fra uran. Dette var innledningen til eneventyrlig oppdagelsesfase som ble belønnet med tallrike nobelpriser.

Hva Marie Curie er kjent for?

RadiumPolonium Marie Curie/Oppdaget

Når ble radium oppdaget?

21. desember 1898Radium / Oppdaget

Hvem var de første som oppdaget radioaktiviteten og hvordan oppdaget de den?

10.1.1 Antoine Henri Becquerel var den første til å oppdage radioaktivitet. Han oppdaget radioaktivitet i 1896 i uransalt som det ble tilfeldigvis lagt noen fotografiske plater i. Ekteparet Marie og Pierre Curie fant deretter ut at det kom radioaktivitet fra forskjellige atomkjerner.

Hva bruker vi polonium til?

Bruk, fysiologisk virkning. Polonium legert med beryllium blir brukt som en kilde for fremstilling av nøytroner. Størst anvendelse er fjerning av statisk elektrisitet på folier ved fabrikasjon av papir og plast.

Hva er radiostråling?

Radioaktivitet er en egenskap enkelte stoffer har som består av at de sender ut stråling fra atomkjernen. Denne strålingen kalles nukleær stråling; noe misvisende kalles den også radioaktiv stråling, selv om det ikke er strålingen som er radioaktiv.

Hvordan kan vi måle Strålingsaktivitet?

En geigerteller måler partiklene i ioniserende stråling. Den egner seg ikke like godt til å måle gammastråling. Det skyldes at gammafotonene ikke ioniserer gassmolekylene inne i geigertelleren like lett som elektroner og heliumkjerner. Vi oppgir strålingsaktiviteten i enheten Bq.

Hvor finner man polonium?

Polonium er et meget sjelden grunnstoff fordi alle isotopene har kort halveringstid. Derfor finner man nesten ikke polonium utenfor kjernekraftverk og i noen få forsknings-laboratorier. Grunnstoffet finnes i uranmalm hvor det er ca. 100 mikrogram Po per tonn uranmalm (det vil si en konsentrasjon på 1 vekt-%).

Hva ble Litvinenko forgiftet med?

Litvinenko, som var bosatt i Storbritannia, ble høsten 2006 forgiftet med det radioaktive stoffet polonium 210 på et hotell i London. Han døde av skadene tre uker etter, 24. november 2006. Han hevdet selv at det var den russiske presidenten Vladimir Putin og russisk etterretning som sto bak drapet.