:

Hvordan opfatter katolikker den protestantiske indretning af kirken?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan opfatter katolikker den protestantiske indretning af kirken?
  2. Hvordan forandrede reformationen samfundet?
  3. Hvor mange protestantiske kristne er der i verden?
  4. Hvordan ændrede Reformationen den danske kirke?
  5. hva er protestantismen og katolisismen?
  6. hva er katolsk tro og protestanter?
  7. hvordan oppsto protestantismen?

Hvordan opfatter katolikker den protestantiske indretning af kirken?

I den katolske kirke er der en pave. Det er ham og kirken, der fortæller folk, hvad Jesus mener, er rigtigt og forkert. Men i den protestantiske kirke er der ikke nogen pave. Faktisk er alle mennesker en slags præster, og derfor må man selv bestemme, hvad man tror, Jesus mener, er rigtigt og forkert.

Hvordan forandrede reformationen samfundet?

Men større ændringer kom først med jødernes frihedsbrev fra 1814 og med Grundloven fra 1849. Her blev mere end 300 års statskirke afløst af religionsfrihed, dvs. at det blev tilladt for mennesker af anden religion at praktisere.

Hvor mange protestantiske kristne er der i verden?

Der er intet højere beslutningsorgan, der afgør, hvem der er protestant. Der er omkring 800 millioner protestanter på verdensplan.

Hvordan ændrede Reformationen den danske kirke?

indførte nye love, der skulle regulere forholdet mellem kirken og den politiske magt. Disse blev samlet i Kirkeordinansen, der blev indført i 1537, samme dag som Bugenhagen indviede de nye bisper. Kirkeordinansen blev dog først endeligt godkendt i en lettere revideret dansk version i 1539.

hva er protestantismen og katolisismen?

  • Selv om de begge hører under kristendommen, skiller protestantismen og katolisismen seg på et par helt avgjørende områder. Protestantismen oppsto da presten Martin Luther i 1517 tok et oppgjør med den katolske kirken.

hva er katolsk tro og protestanter?

  • Den katolske kirke ser på Paven som Guds stedfortreder på jorden, og kirken er mellomleddet mellom Gud og folket. Denne troen deles ikke av protestantene, som mener at hver enkelt har sin kontakt med Gud. Den katolske tro og protestantene skiller seg mye fra hverandre på flere områder. Dette gjelder blant annet bruk av ikoner og helgener, ...

hvordan oppsto protestantismen?

  • Protestantismen oppsto da presten Martin Luther i 1517 tok et oppgjør med den katolske kirken. Han mente at den hadde fjernet seg fra det kristne utgangspunktet, slik det var beskrevet i Bibelen.