:

Hva heter portugiseren som fant sjøveien til India?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva heter portugiseren som fant sjøveien til India?
 2. Hva ville folk i Vest Afrika kjøpe av portugiserne?
 3. Hvilke kolonier hadde Portugal?
 4. Hva er årsakene og drivkreftene til europeernes ekspansjon ut i verden fra slutten av 1400 tallet?
 5. Hvorfor ønsket Columbus å finne sjøveien til India?
 6. Hvem oppdaget Europa?
 7. Hvem finansierte Columbus?
 8. Hvilke konsekvenser fikk koloniseringen for Afrika?
 9. Hvor mange kolonier hadde Portugal?
 10. Hvilke kolonier hadde Spania?
 11. Hva var årsakene til europeisk ekspansjon?
 12. Hva var de viktigste drivkreftene bak erobringen av Amerika?
 13. Hva var det Columbus ville finne ut?

Hva heter portugiseren som fant sjøveien til India?

Vasco da Gama () reiste fra Portugal via Kapp det Gode Håp til Ø-Afrika, over det Indiske hav og til Malabarkysten i 1498, og fant derved sjøveien til Indias vestkyst. Diu ved Gujerati i India og Malakkahalvøya over stredet til Sumatra. Arabernes flåte ble nedkjempet.

Hva ville folk i Vest Afrika kjøpe av portugiserne?

På 1400-tallet startet portugiserne sin ekspansjon nedover Vest-Afrikakysten. Europeerne kjente til de rike forekomstene av gull og elfenben i Afrika. Handelen til Europa var dominert av arabiske kjøpmenn, men om man kunne finne en sjørute ville man ha mer direkte tilgang.

Hvilke kolonier hadde Portugal?

 • Guiné Portuguesa/Portugisisk guinea – koloni (); oversjøisk provins (). ...
 • Madagaskar – sørlige del ()
 • Madeira – erobret territorium (); koloni (); kronkoloni (); autonomt distrikt (). ...
 • Mascarene-øyene – befestet utpost ()

Hva er årsakene og drivkreftene til europeernes ekspansjon ut i verden fra slutten av 1400 tallet?

Drivkrefter for de oversjøiske ekspedisjonene Å finne store verdier gjennom erobring og handel stod sentralt, men utforskertrang, eventyrlyst og status spilte også en rolle. Foruten mandat fra sin konge eller dronning, var også Paven sin velsignelse og oppdraget om å spre kristendom et viktig motiv.

Hvorfor ønsket Columbus å finne sjøveien til India?

Han foretok flere ekspedisjoner langs Afrikas vestkyst, men det var sjøveien til India han var spesielt interessert i å finne. For å foreta en slik ekspedisjon var det behov for penger og skip, og Colombus hadde ingen av delene.

Hvem oppdaget Europa?

Portugiserne var de første moderne oppdagere, tett fulgt av spanierne. Men allerede i annen halvdel av 1500-tallet kom andre europeiske nasjoner med, og i løpet av 1600- og 1700-tallet ble engelskmenn, nederlendere og franskmenn de ledende, og deres hjemland de fremste kolonimakter.

Hvem finansierte Columbus?

Kristoffer Columbus var en italiensk handelsmann og oppdagelsesreisende, kjent som den som oppdaget Amerika i 1492 da han forsøkte å finne den vestlige sjøveien fra Europa til India. I løpet av tolv år foretok Columbus fire reiser til Amerika, finansiert av de spanske monarkene Isabella og Ferdinand.

Hvilke konsekvenser fikk koloniseringen for Afrika?

Økonomi. Kontakten med europeerne innebar ny teknologi, infrastruktur, kunnskap og økt handel på det afrikanske kontinentet, men gjennom selve koloniseringen sikret de europeiske stormaktene seg kontrollen over de økonomiske ressursene i området.

Hvor mange kolonier hadde Portugal?

I 1975 oppga Portugal sine siste kolonier, og i 1976 fikk landet en demokratisk forfatning.

Hvilke kolonier hadde Spania?

Spania beholdt betydelige fragmenter av sitt imperium i Karibia (Cuba og Puerto Rico), Asia (Filippinene) og Oseania (Guam, Mikronesia, Palau og Nord-Marianene) frem til den spansk-amerikanske krigen i 1898. Spansk deltakelse i kappløpet om Afrika var minimal.

Hva var årsakene til europeisk ekspansjon?

Drivkrefter. En viktig drivkraft bak ekspansjonen var europeernes ønske om å finne nye verdier i form av gull, sølv og andre edle metaller. I tillegg ville europeerne finne sjøveien til Asia, der det fantes varer som krydder og silke, som kunne selges for store summer i Europa.

Hva var de viktigste drivkreftene bak erobringen av Amerika?

Drivkrefter for de oversjøiske ekspedisjonene Å finne store verdier gjennom erobring og handel stod sentralt, men utforskertrang, eventyrlyst og status spilte også en rolle. Foruten mandat fra sin konge eller dronning, var også Paven sin velsignelse og oppdraget om å spre kristendom et viktig motiv.

Hva var det Columbus ville finne ut?

Artikkelstart. Kristoffer Columbus var en italiensk handelsmann og oppdagelsesreisende, kjent som den som oppdaget Amerika i 1492 da han forsøkte å finne den vestlige sjøveien fra Europa til India. I løpet av tolv år foretok Columbus fire reiser til Amerika, finansiert av de spanske monarkene Isabella og Ferdinand.