:

På hvilken måde adskiller realisme kunst sig fra perioderne før og efter?

Indholdsfortegnelse:

  1. På hvilken måde adskiller realisme kunst sig fra perioderne før og efter?
  2. Hvad er realismen som kunstretning?
  3. Hvad er realismen?
  4. Er realisme en kunstform?
  5. Hvad er realismens malerier?

På hvilken måde adskiller realisme kunst sig fra perioderne før og efter?

I modsætning til naturalisme, der betegner en stræben mod objektiv gengivelse af synsindtryk, rummer en realistisk fremstilling altid et vist element af holdningsbetonet fortolkning og en stræben mod at fremhæve netop de træk, der anses for særlig kendetegnende for den sande virkelighed.

Hvad er realismen som kunstretning?

  • En naturalistisk forfatter er uden videre også realist, mens det omvendte ikke behøver at være tilfældet. Realismen som kunstretning tager udgangspunkt i en (gerne kritisk, afslørende og bevidsthedsskabende) gengivelse af det ’positivt givne’, den faktisk foreliggende virkelighed.

Hvad er realismen?

  • Realismen har som program at give en objektiv, sand skildring af virkeligheden, livet som det er, uden forskønnelse og uden fortielse.

Er realisme en kunstform?

  • Forfatteren skal være upartisk, tendensløs: „Realisme er ikke nogen Overbevisning, det er en Kunstform," som Herman Bang udtrykker det i Realisme og Realister, 1879, en sætning der samtidig antyder forskellen mellem realisme og naturalisme.

Hvad er realismens malerier?

  • Jean-Léon Gérôme: Diogenes (1860) er et eksempel på et af realismens malerier Realismen er navnet på en kunstnerisk stilperiode, der prægede Europa i perioden 18. Det afgørende i realistisk kunst er, at motivet afspejler det realistiske – noget, der er autentisk, og som således er et objekt i virkeligheden.