:

Når kom bibliotek til Norge?

Indholdsfortegnelse:

 1. Når kom bibliotek til Norge?
 2. Hvor mange bibliotek er det i Norge?
 3. Hvordan får man et lånekort til biblioteket?
 4. Når ble bibliotek til?
 5. Hvem eier biblioteket?
 6. Hvem finansierer bibliotek?
 7. Hva menes med bibliotek?
 8. Hvordan bestille Bibliotekskort?
 9. Hva er mitt Lånekortnummer?
 10. Når ble Deichman bygget?
 11. Hva er et moderne bibliotek?
 12. Hvad er de offentlige biblioteker?
 13. Hvad er nutidens biblioteker?
 14. Hvor er Det Kongelige Bibliotek i København?

Når kom bibliotek til Norge?

I Norge kan virksomheten føre sin tradisjon tilbake til de første allmuebibliotek og leseselskaper på 1600- og 1700-tallet. På 1800-tallet startet arbeidet med etablering av folkebiblioteker og leseselskaper på landsbygda, støttet av Henrik Wergeland, biskop Peder Hansen i Kristiansand, Ole Vig og Eilert Sundt.

Hvor mange bibliotek er det i Norge?

I Norge finnes det i dag 422 folkebibliotek som til sammen består av 667 avdelinger. Fra 2020 vil det samlede antall kommuner i Norge bli 356.

Hvordan får man et lånekort til biblioteket?

Digitalt Nasjonalt lånekort er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på nb.bib.no. Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID, m. fl.).

Når ble bibliotek til?

Biblioteket i Ebla, i virksomhet fra rundt 26 fvt., regnes som verdens eldste kjente bibliotek. Det ble utgravd i 1970-årene med en samling på om lag 16 000 leirtavler.

Hvem eier biblioteket?

Folkebibliotek eies og drives av kommunene. Ifølge Bibliotekloven skal hver kommune ha et folkebibliotek som gir et tilbud til alle mennesker og dekke alle fagområder og aldersgrupper. Alle kommuner skal ha en fagutdannet Biblioteksjef.

Hvem finansierer bibliotek?

Kommunene finansierer folkebibliotekene, og det meste av medieinnkjøp og andre driftsutgifter dekkes over kommunenes budsjett. Staten bidrar indirekte til den daglige driften av folkebibliotekene, gjennom innkjøpsordningene for litteratur som forvaltes av Norsk kulturråd.

Hva menes med bibliotek?

Bibliotek (av gresk: biblio=bok + theke=lager) er definert som «en institusjon (og bibliotekarene er en profesjon) som med utgangspunkt i organiserte samlinger av dokumenter - digitale så vel som fysiske - initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling.»

Hvordan bestille Bibliotekskort?

Alle kan få et bibliotekkort. Ta med legitimasjon og du får utstedt et gratis bibliotekkort på biblioteket eller opprett et digitalt hjemme i stua. I tillegg til å låne bøker, CD-er, DVD-er og lignende, gir kortet også tilgang til digitale tjenester som e-bøker og lydbøker, aviser, tidsskrifter, filmer og databaser.

Hva er mitt Lånekortnummer?

Lånekortnummeret finner du på baksiden av lånekortet ditt.

Når ble Deichman bygget?

12. januar 1785 åpnet Det Deichmanske Bibliothek dørene. Biblioteket lå i Rådhusgaten 15 og begynte umiddelbart å låne ut bøker til byens borgere. I årene som fulgte ga flere nordmenn betydelige bokgaver til biblioteket, og samlingen vokste raskt.

Hva er et moderne bibliotek?

Moderne biblioteker prioriterer ikke bøker, men har satt mennesket i sentrum. Her på nye Deichman Grünerløkka er det lagt godt til rette for sosiale møter med sofaer, sittegrupper og arbeidsplasser. Her har noen av bibliotekets ansatte slått seg til.

Hvad er de offentlige biblioteker?

 • Af størst interesse er de offentlige biblioteker, og i mange lande indgår de i et nationalt bibliotekssystem med overordnede statslige organer, der varetager koordinering, standardisering, langtidsplanlægning m.v. og sørger for etablering af nødvendige fællesorganer som fx biblioteksskoler og databaser.

Hvad er nutidens biblioteker?

 • Inden for det offentlige biblioteksvæsen findes to hovedtyper: forskningsbiblioteker (tidligere benævnt videnskabelige eller faglige biblioteker) og folkebiblioteker, men der findes overgangsformer. Nutidens biblioteker har rødder i oldtiden.

Hvor er Det Kongelige Bibliotek i København?

 • Bibliotek. Bogmagasin i Det Kongelige Bibliotek i København, fotograferet ved indflytningen i den nyopførte bygning i 1906. Ristegulvene i støbejern fordeler dagslyset gennem bygningens etager; omkring 1900 veg man tilbage for brug af kunstigt lys i magasinerne. Det Kongelige Bibliotek.