:

Hvem er helten i Rødhætte?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem er helten i Rødhætte?
  2. Hvorfor har du så store øjne?
  3. Hvem eller hvad spiller den lille Rødhætte i Georg Brandes historie?
  4. Hvad er budskabet i den lille Rødhætte?
  5. Hvilken tid foregår Rødhætte I?
  6. Hvad mener Brandes med at sætte problemer under debat?
  7. Hvad sagde Georg Brandes?
  8. Hvordan ved man at det er et eventyr?

Hvem er helten i Rødhætte?

Subjektet her rødhætte fordi hun er hovedpersonen og det er hende der skal fuldføre en opgave i historien. Hendes mål (objekt) er at komme hen til hendes bedstemor og aflevere kurven med mad. Efter hendes måde med ulven bliver hendes objekt også at overleve fordi hun kommer i fare.

Hvorfor har du så store øjne?

Pigens undrende spørgsmål ("Hvorfor har du så store øjne?" "Det er for at se dig bedre.") kulminerer i "Hvorfor har du så store tænder, bedstemor?" "For bedre at kunne æde dig." Hvad ulven også gør.

Hvem eller hvad spiller den lille Rødhætte i Georg Brandes historie?

Historien om den lille Rødhætte skrevet af Georg Brandes er en historie om en lille fri tanke, der af samfundet bedes gå til friheden. Hvad de ikke ved er, at friheden flere år forinden er blevet ”ædt” af Oppositionspressen, som er en højreorienteret avis, og til sidst ryger den lille fri tanke samme vej.

Hvad er budskabet i den lille Rødhætte?

Morale i eventyr og lille Rødhætte lovede sig selv, at hun aldrig mere ville løbe ind i skoven, når hendes mor havde forbudt hende det. Moralen skal fx lære børn, som hører eventyret, hvordan man træffer de "rigtige" valg, eller hvad de "rigtige" holdninger til livet er.

Hvilken tid foregår Rødhætte I?

Det skal være nemt for alle mennesker at relatere til eventyrene. Derfor er personer, tider og steder ikke faktuelle. Rødhætte kan være hvilken som helst pige, tiden er når som helst, og skoven er et hvilket som helst utrygt sted. Aktanter: Personerne i eventyr kaldes aktanter.

Hvad mener Brandes med at sætte problemer under debat?

At sætte problemerne under debat var en måde at gøre samfundet bedre, eller i hvert fald gøre folk mere opmærksomme på problemerne så de ville få mere indblik, så det i sidste ende ville kunne løses. Georg Brandes havde ikke kun forelæsninger i Danmark, Men havde også brilleret med forelæsningerne i hele Skandinavien.

Hvad sagde Georg Brandes?

Brandes fremsatte her en sønderlemmende kritik af den danske romantiske litteratur, som han mente havde overlevet sig selv. Han kritiserede de danske forfattere for, at deres udgivelser ikke forholdt sig til den samtid, de var skrevet i, og at de ikke længere bidrog til samfundsdebatten.

Hvordan ved man at det er et eventyr?

De hændelser, eventyrene fortæller om, er ofte magiske eller forunderlige. Indledningen til mange eventyr, 'Der var engang', viser os, at der nu skal fortælles om noget, som ikke kunne foregå i den almindelige hverdag. Vi får som regel ikke noget præcist at vide om, hvor og hvornår fortællingen foregår.