:

Hva gjorde senatet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva gjorde senatet?
 2. Hva var senatets oppgave?
 3. Hvorfor var Roma oligarki?
 4. Hvem hadde borgerrett i Romerriket?
 5. Hva gjorde senatet i Roma?
 6. Når var romertiden?
 7. Hva er forskjeller og likheter mellom det athenske demokrati og den romerske republikk?
 8. Hvem bestemte i Romerriket?
 9. Hvordan falt Romerriket?
 10. Hva spiste romerne?
 11. Hva kjennetegner den romerske kulturen?
 12. Hvor lenge varte vestromerriket?

Hva gjorde senatet?

Senatet (fra latin egentlig «forsamling av de eldste», av senex, «gammel») var Romerrikets rådsforsamling, det høyeste rådet til staten i antikkens Roma, bokstavelig «de eldres råd eller forsamling». De som satt i senatet ble betegnet som senatorer.

Hva var senatets oppgave?

I Senatet satt det representanter for de rikeste familiene i Roma, ofte borgere som har hatt høye embeter. Senatets oppgave var egentlig å gi råd til folkeforsamlingen og republikkens embetsmenn.

Hvorfor var Roma oligarki?

En årsak til at republikken beskrives som et oligarki, er Senatets makt. Senatets oppgave var egentlig å gi råd til folkeforsamlingen. I praksis var det som regel Senatet som fortalte folkeforsamlingen hva de skulle bestemme. Senatorene kom fra Romas rikeste og mektigste familier, og få våget å gå mot senatets råd.

Hvem hadde borgerrett i Romerriket?

Fra 200-tallet f. Kr. fikk alle frie menn borgerrett. Det har vært forskjellige typer borgerrett i Romerriket, men stort sett har borgerretten gitt politiske rettigheter, økonomiske fordeler og beskyttelse av det romerske rettssystemet.

Hva gjorde senatet i Roma?

Det styrte utenrikspolitikken og finansene, og embetsmennene rådførte seg med senatet før viktige politiske og administrative beslutninger ble tatt. Ved møtene fikk forhenværende konsuler ordet først, og makten kom dermed til å ligge hos de eldste og mest innflytelsesrike senatorene.

Når var romertiden?

Normalt snakker vi om Romerriket fra cirka 240 fvt., da Roma begynte å erobre territorium utenfor Italia, til cirka 400 evt., da riket ble delt og den vestre delen falt sammen.

Hva er forskjeller og likheter mellom det athenske demokrati og den romerske republikk?

Både Athen og Romerriket var demokratiske, men de hadde sine likheter og ulikheter. Begge hadde folkeforsamling, men Romerriket hadde flere og Athen hadde bare en. I Romerriket ble folkeforsamlingene delt inn sånn at de fattige kom på få grupper med mange medlemmer, mens de rike kom på mange grupper med få medlemmer.

Hvem bestemte i Romerriket?

Konsulene i den romerske republikk var de høyeste magistrater, og hver av dem fungerte i posisjonen i et år. Konsulene hadde makt av høyeste rang i både sivile og militære saker. I byen Roma var konsulene også ledere av den romerske regjering. De ledet senatet og dets råd.

Hvordan falt Romerriket?

Romerriket ble til slutt delt i en vestlig og en østlig del i 395 evt. Det latiniserte Vestromerriket falt fra hverandre på 400-tallet, da germanske folk rykket inn i ulike deler av det vestlige riket, tok makten og etablerte seg her. Det er vanlig å regne dette som slutten på Romerriket.

Hva spiste romerne?

Rike romere kunne spiste luksuriøs mat som stekt struts og påfugl som var kostbart den gang mens bøndene spiste egen avling som korn, urter og druer, og svært lite kjøtt. Druer ble i stor grad prosessert til vin som ble drukket som daglig og i seremonier. Ville nøtter som pistasjer og valnøtt var lett å finne.

Hva kjennetegner den romerske kulturen?

Romersk kultur var en konservativ bondekultur der forfedrenes ærverdighet og jordeiendommenes størrelse hadde stor betydning. Idealet var å kunne leve av egen jord. Man så med forakt på dem som levde av handel eller som arbeidet for andre. Rikdom ble brukt til å oppnå sosial posisjon og politisk makt.

Hvor lenge varte vestromerriket?

Normalt snakker vi om Romerriket fra cirka 240 fvt., da Roma begynte å erobre territorium utenfor Italia, til cirka 400 evt., da riket ble delt og den vestre delen falt sammen.