:

Hvad er det modsatte af romantisk?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er det modsatte af romantisk?
  2. Er romantikken afgørende for hele samfundet?
  3. Hvad er romantikken?
  4. Hvordan opstod romantikken?
  5. Hvordan bygger den romantiske digtning?

Hvad er det modsatte af romantisk?

Romantisk kærlighed er normalt en blanding af følelsesmæssigt og seksuelt begær i modsætning til platonisk kærlighed. Der er ofte til at begynde med vægt på følelserne frem for den fysiske tilfredsstillelse.

Er romantikken afgørende for hele samfundet?

  • Det er et afgørende kendetegn for Romantikken, at epokens ideer får betydning for hele samfundet. Hvor tidlige kulturelle strømninger – eksempelvis Oplysningstiden – først og fremmest var en elitekultur, så berørte Romantikken samfundet fra top til bund.

Hvad er romantikken?

  • Romantikken. Romantikken er en kulturstrømning i 1800-tallet i Europa. Perioden begyndte før 1800 og varede til ca. 1870, hvor det moderne gennembrud startede. Romantikken opstod efter Oplysningstiden, hvor det var fornuften som herskede, og hvor alt skulle måles og vejes.

Hvordan opstod romantikken?

  • Romantikken opstod efter Oplysningstiden, hvor det var fornuften som herskede, og hvor alt skulle måles og vejes. Alting skulle kategoriseres og kommes i de rigtige kasser. I romantikken var det følelsen og idealer der var kernen i tilværelsen. I 1807 mistede man sin flåde til England ved Københavns bombardement.

Hvordan bygger den romantiske digtning?

  • På denne idealistiske tankegang bygger den romantiske digtning. En todeling af verden: Det er ofte en mystisk helhedsoplevelse der søges i den romantiske litteratur: altså man søger at nå den åndelige verden, fx igennem naturen eller kærligheden.