:

Hvor kommer Shiva fra?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor kommer Shiva fra?
 2. Hvordan lagde Parvati Ganesha?
 3. Hva skjer når dansen til Shiva er over?
 4. Hvordan ble Ganesha født?
 5. Hvordan ble Ganesha til?
 6. Hvor er kua hellig?
 7. Hva bruker hinduistene et alter til?
 8. Hva betyr det å være hindu?
 9. How did Lord Shiva fall in love with Parvati?
 10. What is the Union of Shiva and Parvati?
 11. Is Shiva and Parvati Uma Maheshvara?
 12. Why can Parvati physically restrain Shiva?

Hvor kommer Shiva fra?

Shiva er en av de aller eldste gudene i hinduismen, og mange mener han stammer fra førvediske sivilisasjoner i Nordindia. I fortellinger om gudene framstilles Shiva ofte som utenforstående, en som ikke blir akseptert av de andre gudene.

Hvordan lagde Parvati Ganesha?

Ganesha ble skapt av Parvati alene, som en gutt for å vokte huset hennes i de periodene Shiva levde som asket i Himalaya. Da Shiva vendte tilbake til Parvati for første gang etter at Ganesha var blitt skapt, visste ikke Ganesha hvem Shiva var. Ganesha ville ikke slippe en fremmed inn i Parvatis hus.

Hva skjer når dansen til Shiva er over?

Hinduismens guder Shiva er guden som ødelegger alt som er ondt. Shiva danser i en ring av flammer. Når dansen er slutt, vil universet slutte å eksistere.

Hvordan ble Ganesha født?

Ganesha er sønnen av gudinnen Parvati og guden Shiva. Ganesha ble laget og født alene av gudinnen Parvati med hensikt om å passe på henne når mannen Shiva var bortreist i lengre tid som asket i Himalaya. Da Shiva endelig kunne komme hjem igjen, voktet sønnen Ganesha huset og nektet å slippe inn Shiva.

Hvordan ble Ganesha til?

Shiva måtte love å ikke ta hodet til et dyr der moren til dyret ville sørge over det. Shiva vandret lenge, en dag kom han over en elefantunge som lå ved sin døde mor. Shiva tok dermed elefantungens hode, siden moren ikke ville sørge over det. Derfor har Ganesha elefanthode.

Hvor er kua hellig?

Kuas hellighet er et sentralt trekk ved hinduismen. Pynting og æring av kuer hører med i flere av hinduismens religiøse fester. I de fleste indiske delstater er det forbudt å slakte kyr. Kua gir melk, som mennesket er avhengig av.

Hva bruker hinduistene et alter til?

Ulike altere er beregnet på offer av forskjellig art og størrelse. Det kan ofres røkelse, frukt og grønnsaker, blomster, større dyr, og i noen kulturer ble også mennesker tidligere ofret til gudene.

Hva betyr det å være hindu?

En hindu er en person som følger hinduismen. Hindu var det gammelpersiske navnet på befolkningen i det området perserne kalte Hindu (sanskrit Sindhu), elven Indus og landet omkring den, senere hele India.

How did Lord Shiva fall in love with Parvati?

 • Lord Shiva opened his eyes and fell in love with Parvati. But he suddenly realised that Lord Kama has played a trick with him. He banished Parvati from his abode. Undeterred, Parvati performed severe penance for years. Finally she remembered her pervious life and realised that she is none other than the reincarnation of Goddess Sati.

What is the Union of Shiva and Parvati?

 • Shiva’s union with Goddess Parvati. I’ll walk you through both of these stories and will let you know how they meet and unite in each of these different incarnations of Shakti. The root of this story has to do with Lord Brahma, who is known as the God of creation in Hindu Mythology.

Is Shiva and Parvati Uma Maheshvara?

 • Shiva and Parvati as Uma-Maheshvara; 11th-century sculpture. Three images are central to the mythology, iconography, and philosophy of Parvati: the image of Shiva - Shakti, the image of Shiva as Ardhanarishvara (the Lord who is half-woman), and the image of the linga and the yoni.

Why can Parvati physically restrain Shiva?

 • The fact that [Parvati] can physically restrain Shiva dramatically makes the point that she is superior in power. The theme of the superiority of the goddess over male deities is common in Shakta texts, [and] so the story is stressing a central Shakta theological principle. ...