:

Hvordan er det moderne gennembrud en reaktion på romantikken?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan er det moderne gennembrud en reaktion på romantikken?
  2. Hvad forstod romantikerne ved det gode det sande og det skønne?
  3. Er romantikken afgørende for hele samfundet?
  4. Hvad er romantikken?
  5. Hvordan opstod romantikken?
  6. Hvornår startede romantiktikken?

Hvordan er det moderne gennembrud en reaktion på romantikken?

Det moderne gennembruds ismer Realismen opstår i 1800-tallet og er i høj grad et opgør med Romantikkens tendens til at idealisere og idyllisere natur og mennesker og regne med det guddommelige/åndelige som en aktiv kraft.

Hvad forstod romantikerne ved det gode det sande og det skønne?

1850. Romantisterne var ikke enige med romantikerne i, at verden var en harmonisk helhed, hvor lykken er, når menneske, Gud og natur smelter sammen. Romantisterne søgte derfor ikke efter "det gode, det sande og det skønne", men var meget mere optaget af det erotiske, det okkulte, det mystiske og det dunkle.

Er romantikken afgørende for hele samfundet?

  • Det er et afgørende kendetegn for Romantikken, at epokens ideer får betydning for hele samfundet. Hvor tidlige kulturelle strømninger – eksempelvis Oplysningstiden – først og fremmest var en elitekultur, så berørte Romantikken samfundet fra top til bund.

Hvad er romantikken?

  • Romantikken. Romantikken er en kulturstrømning i 1800-tallet i Europa. Perioden begyndte før 1800 og varede til ca. 1870, hvor det moderne gennembrud startede. Romantikken opstod efter Oplysningstiden, hvor det var fornuften som herskede, og hvor alt skulle måles og vejes.

Hvordan opstod romantikken?

  • Romantikken opstod efter Oplysningstiden, hvor det var fornuften som herskede, og hvor alt skulle måles og vejes. Alting skulle kategoriseres og kommes i de rigtige kasser. I romantikken var det følelsen og idealer der var kernen i tilværelsen. I 1807 mistede man sin flåde til England ved Københavns bombardement.

Hvornår startede romantiktikken?

  • Perioden begyndte før 1800 og varede til ca. 1870, hvor det moderne gennembrud startede. Romantikken opstod efter Oplysningstiden, hvor det var fornuften som herskede, og hvor alt skulle måles og vejes. Alting skulle kategoriseres og kommes i de rigtige kasser. I romantikken var det følelsen og idealer der var kernen i tilværelsen.