:

Når oppstod sjia?

Indholdsfortegnelse:

 1. Når oppstod sjia?
 2. Hvordan oppstod sunni og shia?
 3. Hva er Tolvskolen?
 4. Hvor mange ganger om dagen ber shia?
 5. Når ble islam delt i to retninger?
 6. Når ble islam en religion?
 7. Hvordan oppstod religionen islam?
 8. Hvor mange sjiamuslimer er det i verden?
 9. Hva mener sunni muslimer?
 10. Hva tror sunni muslimene på?
 11. Hvilke likheter er det mellom sunni og sjiamuslimer?
 12. Hvem leder sunnimuslimer?
 13. Hvordan startet religionen islam?

Når oppstod sjia?

Etter en islamsk revolusjon i Iran i 1979 ble det opprettet en sjiamuslimsk republikk i landet under ledelse av ayatollah Khomeini. Imamene ifølge den sjia-islamske tolvskolen: Ali ibn Abi Talib (død 661)

Hvordan oppstod sunni og shia?

Sunni- og sjiamuslimer ble splittet da profeten Muhammed døde i år 632. Sunniene mente at den mest kompetente blant profetens tilhengere skulle være deres overhode, mens sjiaene ville at posisjonen skulle gå i arv til Muhammeds fetter og svigersønn Ali.

Hva er Tolvskolen?

Artikkelstart. Tolvskolen er en hovedgren av sjiaislam. Tolvskolens tilhengere blir også kalt imamitter, et navn som viser til trossamfunnets lære om at det var tolv imamer i rekkefølge fra profeten Muhammads svigersønn Ali Ibn Abu Talib.

Hvor mange ganger om dagen ber shia?

Sunniislam praktiserer fem bønnetider, sjiaislam slår sammen to av de fem bønnetidene, og bønneropet lyder bare tre ganger om dagen.

Når ble islam delt i to retninger?

Sunnimuslimer og sjiamuslimer Skillet mellom de to retningene oppstod i år 632. Splittelsen skyldes uenighet rundt etterfølgeren til profeten Muhammed, prinsippet rundt hvordan en skulle velge ut en etterfølger og hvor hellig og hvilken rolle de religiøse lederne skulle ha.

Når ble islam en religion?

Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Religionsgrunnleggeren Muhammad ble født i handelsbyen Mekka rundt 570 evt. I år 610, i måneden ramadan, fikk han sitt profetkall. Muhammad forkynte troen på én Gud og dommens dag.

Hvordan oppstod religionen islam?

Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Religionsgrunnleggeren Muhammad ble født i handelsbyen Mekka rundt 570 evt. I år 610, i måneden ramadan, fikk han sitt profetkall. Muhammad forkynte troen på én Gud og dommens dag.

Hvor mange sjiamuslimer er det i verden?

Omkring 15 prosent av verdens muslimer tilhører sjiaislam.

Hva mener sunni muslimer?

Sunniislam er en trosretning innenfor islam som omfatter omkring 85 prosent av alle muslimer. Betegnelsen innebærer en avgrensning både i forhold til sjiaislam og til sekteriske grupper, det vil si grupper med synspunkter som oppfattes som «innovasjoner» (bid'a), og som avviker fra flertallets etablerte tro og praksis.

Hva tror sunni muslimene på?

Sunniene er de som er glad i alle følgesvennene og ikke holder noen for å være vantro. De regner seg som tilhengere av sunnah (levesettet) til profeten Muhammed slik det ble fortalt av hans følgesvenner (sahaba). Sunniene fastholder også at det islamske samfunnet (ummah) som helhet alltid vil bli ledet.

Hvilke likheter er det mellom sunni og sjiamuslimer?

Sunnimuslimer og sjiamuslimer er enige om at det er Koranen som inneholder de hellige skriftene, og at det er i Koranen de troende finner trosgrunnlaget for ritualer, plikter, etikk og regler for det sosiale liv. Etter at profeten Muhammad døde ble fortellinger om hans liv og lære skrevet ned i bøker kalt hadith.

Hvem leder sunnimuslimer?

Den politiske forskjellen ligger i hvem som skal være kalif. Sjia-muslimene mener at bare direkte etterkommere av profeten Mohammed kan bli kalifer, eller imam som de kaller det, mens sunni-muslimer mener at alle som egner seg til lederrolle kan bli kalif.

Hvordan startet religionen islam?

Basert på islamsk tradisjon opplevde Muhammed å få et kall til å bli Guds profet i 610. Han ble en religionsstifter og forkynte islam – den nye læren – med fokus på etisk livsførsel og underkastelse til den ene ekte guden, Allah.