:

Hvilken ideologi har Sovjetunionen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvilken ideologi har Sovjetunionen?
  2. Hvilke ideologier havde USA og Sovjetunionen?
  3. Hvad er socialismen?
  4. Hvorfor opstod socialismen?
  5. Hvad er utopisk socialisme?
  6. Er socialisme en forudsætning for frihed?

Hvilken ideologi har Sovjetunionen?

Der blev ikke publiceret officielle tal over religiøse tilhørsforhold i Sovjetunionen, og landet var officielt ateistisk. Den kommunistiske ideologi, som var grundlaget for den sovjetiske stat, var i sin form anti-religiøs. Vestlige kilder anslog imidlertid, at omtrent en tredjedel af indbyggerne var aktivt religiøse.

Hvilke ideologier havde USA og Sovjetunionen?

De ideologiske modsætninger mellem Øst og Vest kunne lægges under låg, mens Anden Verdenskrig stod på, men de brød ud i lys lue kort tid efter afslutningen på krigen. USA blev det kapitalistiske Vestens ubestridte ledernation, mens Sovjetunionen dominerede den kommunistiske østblok.

Hvad er socialismen?

  • Socialismen er en samfundstilstand og en ideologi, der tager ud­gangs­punkt i marxismen. Socialismen opstod som en reaktion mod li­be­ra­lis­men, fordi denne ideologi hyldede egoismen, der gennem den frie kon­kur­ren­ce havde egen vinding for øje.

Hvorfor opstod socialismen?

  • Socialismen opstod som en reaktion mod li­be­ra­lis­men, fordi denne ideologi hyldede egoismen, der gennem den frie kon­kur­ren­ce havde egen vinding for øje. Målet var en af­skaf­fel­se af den private ejendomsret, der skulle erstattes med et socialistisk samfund, hvor der var fælles ejendom og pro­duk­ti­on.

Hvad er utopisk socialisme?

  • Utopisk socialisme er en bred betegnelse for de tidlige socialistiske ideer, som opstod fra slutningen af 1700-tallet. Ifølge Niels Finn Christiansens opslag ”Utopisk socialisme” på lex.dk (se kilder) var civilisationskritik fælles for de utopiske socialister.

Er socialisme en forudsætning for frihed?

  • Socialisme: Frihed til at udfolde sig Socialisterne tror i modsætning til liberalisterne ikke på, at vi får et retfærdigt samfund, hvis blot vi alle forfølger vores egne interesser. Et centralt begreb er lighed. Socialisterne mener, at økonomisk lighed er en forudsætning for frihed.