:

Hva var årsaken til Spanias nedgang?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva var årsaken til Spanias nedgang?
 2. Hva var de viktigste grunnene til nedgangen i folketallet i Latin Amerika etter koloniseringen?
 3. Hvor lenge var Spania et diktatur?
 4. Hvilke kolonier hadde Spania i Afrika?
 5. Hvorfor dro spanjolene til Amerika?
 6. Hva var kjernen i den prøyssiske staten?
 7. Hva var de viktigste drivkreftene bak europeernes erobring av Amerika?
 8. Hva var de viktigste årsakene til den europeiske ekspansjonen?
 9. Hvor lenge var muslimene i Spania?
 10. Når var Spania et muslimsk land?
 11. Hvilke land hadde kolonier i Sør Amerika?
 12. Hvorfor dro europeere til koloniene i Amerika?
 13. Hvilket land er Preussen?

Hva var årsaken til Spanias nedgang?

Hva var årsakene til spanias nedgang? Det utviklet seg betydelige sosiale og økonomiske problemer. De stadige krigene kostet mye, og inntektene gikk med til å betale for leiesoldater og militært utstyr. Lite ble investert i næringsvirksomhet, og store summer forsvant ut av landet gjennom import av dyre forbruksvarer.

Hva var de viktigste grunnene til nedgangen i folketallet i Latin Amerika etter koloniseringen?

Europeerne koloniserte verdensdelen og hadde med seg gårsdyr, samt smitte i kroppene, hadde menneskene i Latin-Amerika dårlig immunforsvar og motstandsdyktighet. * Folketallet gikk ned på grunn av sykdommene. * Behandlingen av befolkningene i Latin-Amerika mot Europa er grunnen til den forskjellige utviklingen.

Hvor lenge var Spania et diktatur?

Spania var et diktatur store deler av 1900-tallet. Mest kjent er Francisco Francos fascistiske diktatur, som ble innført etter den spanske borgerkrigen i 1939. Franco satt som diktator helt til 1975, da Spania ble et demokratisk, konstitusjonelt monarki.

Hvilke kolonier hadde Spania i Afrika?

Spansk deltakelse i kappløpet om Afrika var minimal. Spansk Marokko ble beholdt til 1956 og Spansk Guinea og Spansk Sahara ble holdt til henholdsvis 19. Kanariøyene, Ceuta, Melilla og andre plaza de soberania er fremdeles del av Spania.

Hvorfor dro spanjolene til Amerika?

Koloniseringen av Nord-Amerika De første som dro over, var lykkejegere og eventyrere. De dro først og fremst til det som i dag utgjør staten Virginia, i regi av det private selskapet Virginia Company. Selskapet hadde fått privilegium fra den engelske kong Jakob 1. til å slå seg ned der.

Hva var kjernen i den prøyssiske staten?

Kjernen i den prøyssiske staten var rundt Brandenburg, området rundt Berlin, og ved kysten a Østersjøen. Hvorfor ble Spania en stormakt? Spania ble samlet gjennom ekteskap, muslimenes siste fotfeste i Spania forsvant, kongen fikk kontroll over større deler utenfor Spania og senere kom besittelsene i Amerika.

Hva var de viktigste drivkreftene bak europeernes erobring av Amerika?

Drivkrefter for de oversjøiske ekspedisjonene Å finne store verdier gjennom erobring og handel stod sentralt, men utforskertrang, eventyrlyst og status spilte også en rolle. Foruten mandat fra sin konge eller dronning, var også Paven sin velsignelse og oppdraget om å spre kristendom et viktig motiv.

Hva var de viktigste årsakene til den europeiske ekspansjonen?

En viktig drivkraft bak ekspansjonen var europeernes ønske om å finne nye verdier i form av gull, sølv og andre edle metaller. I tillegg ville europeerne finne sjøveien til Asia, der det fantes varer som krydder og silke, som kunne selges for store summer i Europa.

Hvor lenge var muslimene i Spania?

– I Spania levde jøder, muslimer og kristne side om side fra 700-tallet og framover i mer enn 800 år. Under islamsk styre og under beskyttelse av Koranens ord: Det er ingen tvang i religionen, sier Aukrust. – Etter at de kristne tok over styringen av landet, ble denne gullalderen betraktet som en grusom tid.

Når var Spania et muslimsk land?

Spanias historie er i særlig grad kjent for tre forhold: At Spania fra 7 var en del av den muslimske verden; at landet som sjøfartsnasjon i de følgende århundrene var en europeisk stormakt og verdensomfattende imperiebygger; og at landet inntil 1975 var en fascistisk diktaturstat under general Franco som ...

Hvilke land hadde kolonier i Sør Amerika?

Venezuela var det første landet som ble sett av europeerne i 1499. De fleste av landene har vært kolonisert av Spania, mens Portugal overtok Brasil. Guyana var opprinnelig en del av en nederlandsk koloni på 1600-tallet, men denne ble delt mellom Nederland, Storbritannia og Frankrike i 1815.

Hvorfor dro europeere til koloniene i Amerika?

Den første fasen av moderne europeisk aktivitet i regionen startet med Christofer Columbus sine kryssinger av havet (), sponset av Spania hvis opprinnelige formål var å finne en ny rute til India og Kina.

Hvilket land er Preussen?

Preussen (fornorsket Prøyssen eller Prøysen) er et historisk, tysk kongedømme i dagens Tyskland og Polen. Prøysserne, folkeslaget som har gitt navn til området, var opprinnelig en baltisk stamme som erobra området på 400- eller 500-tallet, og som selv ble dels utrydda og dels kristna og germanisert fra omkring 1200.