:

Hvordan forholder vi os i dag til Danmarks rolle som Slavenation?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan forholder vi os i dag til Danmarks rolle som Slavenation?
  2. Hvordan deltog Danmark i slavehandelen?
  3. Hvor mange slaver der blev eksporteret fra Afrika?
  4. Var sorte beskæftiget i slaveriet?
  5. Har ejeren haft krav om slaveri?

Hvordan forholder vi os i dag til Danmarks rolle som Slavenation?

HistorieLab har udviklet en række læremidler, der lægger op til refleksion over Danmarks rolle som slavenation, og hvordan vi skal forholde os til det i dag: en temabog, en kildebank med flere end 130 kilder og inspiration til undervisningsforløb om Slaveriet og Vestindien.

Hvordan deltog Danmark i slavehandelen?

  • Danmark deltog i slavehandelen fra 1660’erne til begyndelsen af 1800-tallet og transporterede omkring 111.000 afrikanere over Atlanten under umenneskelige forhold. I 1792 besluttede Danmark – som den første slavehandlende nation – at forbyde sin slavehandel med virkning fra 1803.

Hvor mange slaver der blev eksporteret fra Afrika?

  • Akvarel af Zacharias Wagner, der 1634-37 opholdt sig i Brasilien, bl.a. ved den hollandske generalguvernørs hof i Pernambuco. AKG. Slaveri. Slaveeksporten fra Afrika ca. . Der er usikkerhed og uenighed om, hvor mange slaver der blev eksporteret fra Afrika, og hvor stor en del der omkom inden afskibningen og under transporten over Atlanten.

Var sorte beskæftiget i slaveriet?

  • Både før og efter slaveriets afskaffelse var hovedparten af de sorte beskæftiget på bomuldsplantagerne. Foto fra ca. 1895. Det Kongelige Bibliotek. Slaveri. Annonce for slavesalg ved Ashley's Ferry, Charleston, South Carolina, inden slaveimport blev forbudt fra 1808.

Har ejeren haft krav om slaveri?

  • Ejeren har haft krav på slavens produktion og ofte også kontrol over slavens seksualitet og fysiske reproduktion. Desuden har der i de fleste samfund med slaveri været centrale institutioner, der fx gennem lovgivning har sanktioneret slaveriet.