:

Hvad betyder rød i bynavne?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad betyder rød i bynavne?
  2. Hvad betyder Lev i et bynavn?
  3. Hvem bestemmer bynavne?
  4. Hvad betyder endelsen i bynavne?
  5. Hvordan fik København sit navn?
  6. Hvad betyder endelsen BØL?
  7. Hvem opfandt bynavne?
  8. Hvorfor ender mange byer på Rup?
  9. Hvorfor ender mange byer på løse?

Hvad betyder rød i bynavne?

Rød betyder ganske rigtig rydning, fx en rydning i en skov, hvor man har fældet træer for at gøre plads til en bebyggelse. Nogle gange er bebyggelsen vokset sig stor og kan i dag findes som en by med rød i bynavnet. Rød kan også med tiden være blevet omdannet til endelsen rud eller rod (som fx i Eskerod).

Hvad betyder Lev i et bynavn?

Endelsen kommer af oldnordisk leif = arv, ejendom, enke. Det bruges altså i betydningen "-arv", en form for "-len", eller "-efterladenskab". Endelsen bruges næsten altid sammen med et forled, som er et personnavn, nemlig navnet på den, der havde stedet som arv eller levning. Lev-stednavnene findes kun i to områder.

Hvem bestemmer bynavne?

I dag er det kommunernes vejnavneudvalg, der som regel hører under teknik- og miljøafdelingen, som bestemmer navnene på nye veje og gader, men sådan har det ikke altid været.

Hvad betyder endelsen i bynavne?

- Der er ikke mange bynavne, som har endelsen –havn. Det har noget at gøre med stednavnenes væsen. Stednavne er dannet af de mennesker, som har levet i nærheden af den lokalitet, der har navnet.

Hvordan fik København sit navn?

Københavns navn kan spores tilbage til middelalderen hvor byen på gammeldansk hed Køpmannæhafn, et navn der skulle betyde købmændendes havn, et udtryk for den betydning købmændene havde for byen på dette tidspunkt. Den danske stavemåde af navnet blev ændret fra Kjøbenhavn til København i 1906.

Hvad betyder endelsen BØL?

Navne på torp er i dag den mest udbredte navnetype i landet overhovedet med op mod 3.500 stednavne, mens et noget mindre udbredt efterled der angiver udflytterbebyggelser, er-bøl eller -bølle. Det gammeldanske bøli er en afledning af bol og betyder en enkeltgård eller udflyttergård, ganske som torp.

Hvem opfandt bynavne?

Fortællingerne bag bynavnene går over 1.000 år tilbage og handler om landskabet, byerne blev bygget i, de guder, man tilbad, og de konger, der regerede – og som inspirerede indbyggerne til at finde på et fedt navn til deres beboelse.

Hvorfor ender mange byer på Rup?

Endelsen -rup og -drup viser, at her var en udflytterbebyggelse. Dvs. små huse med beboere, som er flyttet væk fra ældre og større bebyggelser.

Hvorfor ender mange byer på løse?

»Endelsen 'løse' betyder oprindeligt lysning. I middelalderen blev 'løse' dog anvendt spottende i flere sammenhænge. For eksempel var Sengeløse et sted, hvor beboerne ikke havde senge. Der findes også Særkeløse, hvor beboerne havde ry for at være så fattige, at de ikke havde tøj på kroppen (særk = skjorte).