:

Hvem var kong Salomo og hva var han kjent for?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem var kong Salomo og hva var han kjent for?
  2. Når levde kong David?
  3. Når ble kong Salomo født?
  4. Hva skjedde med Israel etter Salomos død?
  5. Når døde kong Salomo?
  6. Hva er kong David mest kjent for?
  7. Hva heter de to rikene i Israel?
  8. Når døde kong David?
  9. Hvordan så Salomos tempel ut?
  10. Hva er David kjent for?

Hvem var kong Salomo og hva var han kjent for?

Ifølge det gamle testamentet var Kong Salomo først og fremst kjent for sin store visdom og enorme rikdom. Han var sønn og tronarving til Kong David, og dermed den tredje kongen av Israel og Judeah.

Når levde kong David?

En vanlig tidsangivelse er cirka 1010–970 eller cirka 1005–969 fvt.

Når ble kong Salomo født?

JerusalemSalomo / Født

Hva skjedde med Israel etter Salomos død?

Etter hans død ble landet delt i to selvstendige riker: Juda rike i sør og Israel i nord, som også ble kalt Efraim eller Samaria, i nord.

Når døde kong Salomo?

JerusalemSalomo / Døde

Hva er kong David mest kjent for?

I islam er David en profet og konge av en nasjon foruten å være en ung kriger som drepte Goliat før han fikk all makt og styrte sitt kongedømme. Han er husket for å være veltalende og for sin vakre fremsigelser av Guds ord. Davids biografi er den mest utfyllende i Det gamle testamente.

Hva heter de to rikene i Israel?

Under Salomos sønn og etterfølger, Rehabeam, ble kongedømmet ca. 930 f.Kr. delt i to riker: Israel (inkludert byene Sikem og Samaria) i nord, og Judea (med Jerusalem) i sør. De fleste opprinnelig ikke-israelittiske regionene falt fra.

Når døde kong David?

JerusalemKong David / Døde

Hvordan så Salomos tempel ut?

Salomos tempel var kledd med gull. Det omtales som en særdeles praktfull bygning. Utenfor tempelet var det et alter, en vannbeholder som stod på tolv okser, og offerkjeler med hjul. Alt dette var laget av kobber.

Hva er David kjent for?

I islam er David en profet og konge av en nasjon foruten å være en ung kriger som drepte Goliat før han fikk all makt og styrte sitt kongedømme. Han er husket for å være veltalende og for sin vakre fremsigelser av Guds ord. Davids biografi er den mest utfyllende i Det gamle testamente.