:

Hvad var der før vikingetiden?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad var der før vikingetiden?
  2. Hvad er et samfund?
  3. Hvad er dynamisk samfund?
  4. Hvad er samfundstænkning?
  5. Hvorfor skelnede grækerne mellem samfund og stat?

Hvad var der før vikingetiden?

Ældre jernalder (500 f.Kr. - 400 e.Kr.) Yngre jernalder (400-800 e.Kr.) Vikingetiden ( e.Kr.)

Hvad er et samfund?

  • Samfund opstår og forandrer sig ikke kun som følge af materielle forudsætninger, men også som resultat af bestemte kulturforhold og magtstrukturer. Da politiske ideologier afspejler forskellige sociale interesser og magtforhold, rummer de også forskellige samfundssyn.

Hvad er dynamisk samfund?

  • Dynamisk samfund. Lineær tidsop-fattelse og uafhængighed mellem tid og rum/sted: vi kan følge begivenheder overalt på jorden i det øjeblik, de foregår. - fx hvilke typer af erhverv er de dominerende?

Hvad er samfundstænkning?

  • Samfundstænkning tog udgangspunkt i den græske bystat, og det var baggrunden for Aristoteles' syn på mennesket som et socialt og politisk væsen. (Foto: Shutterstock) I denne bog gives der en fremstilling af 50 af de væsenligste ideer, der giver vores liv og samfund struktur, mening og mål.

Hvorfor skelnede grækerne mellem samfund og stat?

  • Derfor skelnede grækerne ikke mellem det sociale og det politiske samfund. Samfund og stat var det samme, fordi styret af polis blev udøvet af alle individer, der blev anerkendt som borgere. Og ved at være borger realiserede det enkelte menneske sin sande natur.