:

Hvad betyder CSRD?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad betyder CSRD?
  2. Er CSRD vedtaget?
  3. Hvornår træder CSRD i kraft?
  4. Hvad er Sfdr?
  5. Hvad er Disclosureforordningen?
  6. Hvem er omfattet af Disclosureforordningen?

Hvad betyder CSRD?

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Det er et nyt direktiv fra EU Kommissionen, som skal ændre og skærpe de eksisterende rapporteringskrav på det ikke-finansielle område.

Er CSRD vedtaget?

CSRD vedtages endeligt, når Rådet og Europa-Parlamentet hver især formelt godkender aftalen, hvorefter direktivet vil blive offentliggjort i EU Official Journal. Med CSRD forpligtes store virksomheder og børsnoterede SMV'er til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed.

Hvornår træder CSRD i kraft?

Hvornår træder direktivet i kraft? CSRD forventes at træde i kraft i regnskabsåret 2023 for større virksomheder, mens det vil træde i kraft fra 2026 for SMV-virksomheder.

Hvad er Sfdr?

SFDR er en EU-forordning, som skal sikre mere information om, hvordan bl. a. investeringsforeninger indarbejder bæredygtighedsrisici og tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i deres investeringer.

Hvad er Disclosureforordningen?

EU's disclosureforordning lægger retningslinjerne for, hvordan finansielle virksomheder skal gribe opgaven an. Finansielle virksomheder i EU skal nu leve op til en række nye krav om gennemsigtighed på bæredygtige investeringsprodukter.

Hvem er omfattet af Disclosureforordningen?

Forordningens anvendelsesområde

  • forsikringsselskaber, der udbyder et forsikringsbaseret investeringsprodukt (IBIP)
  • investeringsselskaber og kreditinstitutter, der yder porteføljepleje.
  • FAIF'ere og UCITS-administrationsselskaber.
  • forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde.
11. feb. 2564 BE