:

Hvornår fik vi 5 dages arbejdsuge?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår fik vi 5 dages arbejdsuge?
  2. Hvornår blev arbejdstiden sat ned?
  3. Hvor lang er arbejdstiden?
  4. Hvornår blev arbejdstiden nedsat til 46 timer?
  5. Hvor mange timer Du må arbejde om dagen?
  6. Hvornår har du ret til ændret arbejdstid?

Hvornår fik vi 5 dages arbejdsuge?

Over de følgende 13 år bliver den ugentlige arbejdstid reduceret til 40 timer, og i 1974 var 5 dages ugen med 8 timers daglig arbejdstid en realitet.

Hvornår blev arbejdstiden sat ned?

Fagbevægelsen krævede 44 timer om ugen. Det fik man ikke, da den socialdemokratiske regering ophøjede det forkastede forligsforslag til lov. Først i 1958 kom arbejdstiden under 48 timer om ugen, og først i 1966 opnåede fagbevægelsen de 44 timer efter gradvise nedsættelser af arbejdstiden. 37 timer ingen naturlov.

Hvor lang er arbejdstiden?

  • 1919: Arbejdstiden er 50,5 timer, 8,5 timer fem dage om ugen og otte timer en dag om ugen. 1920: 48 timer, otte timer seks dage om ugen. 1958: For første gang i 38 år slås der endelig hul på arbejdsugen på 48 timer. Med en treårig overenskomstperiode nedsættes arbejdstiden med en time per år.

Hvornår blev arbejdstiden nedsat til 46 timer?

  • 1959: Arbejdstiden nedsættes til 46 timer. 1960: Arbejdstiden nedsættes til 45 timer. 1966: Ny aftale om arbejdstid bliver indgået i 1965, og dermed blev arbejdsugen reduceret til 44 timer med virkning fra 1966. 1967: Endnu engang bliver overenskomsterne ændret, således at arbejdsugen blev reduceret til 42,5 timer.

Hvor mange timer Du må arbejde om dagen?

  • Det fremgår af din arbejdstidsaftale i overenskomsten, hvor lange vagter du må have. I regioner er det typisk op til 12 timer, i kommuner og private virksomheder 10 timer. Husk at spørge din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling, om der er indgået en lokal aftale med din arbejdsplads, for så kan reglerne for, hvor mange timer du må arbejde om dagen være nogle andre.

Hvornår har du ret til ændret arbejdstid?

  • Varsling af ændret arbejdstid 1 I visse overenskomster er der ikke aftalt, at du har ret til en vagtplan. Du skal derfor tjekke din arbejdstidsaftale,... 2 Hvis du har ret til en vagtplan, fremgår det af din arbejdstidsaftale. Her fremgår det også, hvornår du har krav på at... More ...