:

Hvornår var Gærkrisen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår var Gærkrisen?
  2. Hvornår begyndte strejken?
  3. Hvornår var der strejke i Danmark?
  4. Hvor længe strejkede sygeplejerskerne?
  5. Hvornår stoppede sygeplejerske strejken?
  6. Hvor mange strejkede i 2008?
  7. Er sygeplejerskerne stadig i strejke?

Hvornår var Gærkrisen?

Storkonflikten i 1998 startede efter en urafstemning, hvor der skete det overraskende, at man forkastede aftaler og det efterfølgende mæglingsforslag. Derved brød en omfattende strejke ud, ofte omtalt som gærkrisen.

Hvornår begyndte strejken?

Den første strejke i Danmark finder sted 1794. Myndighederne slår hårdt ned. 120 strejkende bliver i dømt 4 måneders tvangsarbejde. I 1870erne bruger de unge fagforeninger omgangsskruen som kampmiddel.

Hvornår var der strejke i Danmark?

I Danmark var der en intens periode i midten af 1950'erne kulminerende i 1956, derefter en forholdsvis rolig periode, indtil der fra og gennem 1970'erne forekom høj strejkeintensitet både internationalt og i Danmark med en blanding af omfattende strejker i forbindelse med indgåelse af overenskomster og et ...

Hvor længe strejkede sygeplejerskerne?

Sygeplejerskestrejken 2021 (19. juni 2021 - 28. august 2021) var en strejke foranlediget af uoverensstemmelser ved overenskomstforhandlingerne i 2021 mellem medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd og regionerne.

Hvornår stoppede sygeplejerske strejken?

1999 Sygeplejerskerne var i konflikt en uge, før regeringen greb ind og afsluttede konflikten. 2008 Maratonkonflikten, hvor sygeplejerskerne strejkede i otte uger og to dage, indtil et forlig afsluttede konflikten. Forliget gav mindre lønstigninger. 2021 Sygeplejerskerne endte med at strejke i godt ti uger.

Hvor mange strejkede i 2008?

Efter at ca. 35.000 af de kommunalt ansatte FOA-medlemmer havde strejket siden 16.

Er sygeplejerskerne stadig i strejke?

Folketinget har fredag den 27. august 2021 grebet ind i sygeplejerskernes strejke. Derfor ophørte konflikten med virkning fra lørdag den 28. august 2021 .