:

Når falt Athen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Når falt Athen?
  2. Hvordan ble Athen styrt for 2000 år siden?
  3. Hvem hadde makt i Athen?
  4. Hvor lenge varte den greske antikken?
  5. Hvor mange år varte Romerriket?
  6. Hvordan var politikken i Athen?
  7. Hva kjennetegner Embetsstillinger i Athen?
  8. Hva er en Polisstat Quizlet?
  9. Hvor mange år varte antikken?
  10. Når sluttet antikken?

Når falt Athen?

I 480 f.Kr. ble Athen angrepet, og store deler av byen ble ødelagt. Ved Thermopylene vant perserne en dyrekjøpt seier mot Sparta. Den neste store trefningen kom ved Salamis, der den greske flåten, under athensk ledelse, slo perserne og senket den persiske flåten.

Hvordan ble Athen styrt for 2000 år siden?

Det athenske demokratiet var et direkte demokrati, der stor makt ble overført til de enkelte borgerne. Bortsett fra de forbehold som ligger i at borgerretten var eksklusiv, kan man vanskelig tenke seg noe mer gjennomført demokrati enn det som fungerte i Athen.

Hvem hadde makt i Athen?

Det var hva grekerne hadde kjempet for gjennom store deler av arkaisk tid, først mot adelens tradisjonelle privilegier og maktmonopol, og deretter mot tyrannenes ukontrollerte makt. Borgerne i Athen mente at ikke bare hadde de forpliktelser for polis, men at de kunne stille krav til polis.

Hvor lenge varte den greske antikken?

Antikken er en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr. til rundt 500 e.Kr.. Antikken inndeles i gresk antikk og romersk antikk.

Hvor mange år varte Romerriket?

Normalt snakker vi om Romerriket fra cirka 240 fvt., da Roma begynte å erobre territorium utenfor Italia, til cirka 400 evt., da riket ble delt og den vestre delen falt sammen.

Hvordan var politikken i Athen?

I Athen ble det laget ordninger som skulle sørge for at de rikeste borgerne ikke fikk for mye politisk makt. Politiske verv ble lønnet, slik at også fattige borgere hadde råd til å delta i politikken. De fleste verv ble fordelt gjennom loddtrekning, slik at ingen kunne betale seg inn i verv.

Hva kjennetegner Embetsstillinger i Athen?

Embetsmennene ble også trukket ved loddtrekning og måtte være passert 30 år. En borger kunne bare ha samme embete i ett år, dette for å unngå at noen ble for mektige. Hva kjennetegner embetsstillingene i Athen? Den ideelle borgeren i Athen var jordeier, soldat, politikker og idrettsmann.

Hva er en Polisstat Quizlet?

Hva er en polisstat/ polis? Små bystater med et tilhørende jordbruksområde. - De vokste ofte frem ved fjell eller en akro for å beskytte seg mot fiendene. Et fellesskap av mennesker med definerte borgerrettigheter.

Hvor mange år varte antikken?

Antikken er en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr. til rundt 500 e.Kr.. Antikken inndeles i gresk antikk og romersk antikk.

Når sluttet antikken?

Man regner gjerne med at antikken innledes i Hellas ved overgangen fra bronsealder til jernalder, omkring år 1000 fvt., og avsluttes med det vestromerske keiserrikets undergang i år 476 evt.