:

Hvor opstod landbruget?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor opstod landbruget?
  2. Hvordan kom landbruget mod det moderne landbrug?
  3. Er landbruget blevet integreret i arbejdsdelingen?
  4. Hvordan udviklede romer landbruget?
  5. Hvordan påvirker klimaforandringerne landbruget?

Hvor opstod landbruget?

Landbrug opstod for ca. 12.000 år siden uafhængigt af hinanden på flere steder: i Mellemøsten, det nordlige Kina, det sydlige Mexico og i Peru.

Hvordan kom landbruget mod det moderne landbrug?

  • Landbrug - udviklingen mod det moderne landbrug, Det første afgørende opbrud i landbruget kom i 1700-t. Landbruget blev i stadig stigende grad et led i en global økonomi, og man begyndte at gribe mere systematisk ind i naturens resurser for at optimere produktionsbetingelserne.

Er landbruget blevet integreret i arbejdsdelingen?

  • Landbruget i store dele af Afrika, Asien og dele af Amerika, der længe organisatorisk som teknologisk arbejdede forholdsvis uberørt inden for traditionelle rammer, er langsomt blevet integreret i den globale arbejdsdeling. Efter 1.

Hvordan udviklede romer landbruget?

  • Fra den romerske oldtid til begyndelsen af 1700-t. var landbrugets organisation, teknologi og teori relativt uforandret, men derefter indledtes den udvikling, der førte til 1900-t.s højeffektive og specialiserede landbrug.

Hvordan påvirker klimaforandringerne landbruget?

  • Klimaforandringernes påvirkning af landbruget 1 Udfordringer fra klimaændringerne og tiltag fra det danske landbrug. Landbrug er et vigtigt erhverv for Danmark, og med... 2 Temperaturstigningers påvirkning på landbruget i Danmark. Udledningen af drivhusgasser forventes at føre til en stigning... 3 Nedbørmængdernes påvirkning på planteproduktionen. Nedbørsmængden forventes i... More ...