:

Hva er typisk for blues?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hva er typisk for blues?
  2. Hvilken følelse er det blues refererer til?
  3. Hva er typisk for jazzmusikk?
  4. Hva er 12 takters blues skjema?
  5. Hvilke mennesker brukte bluesen først?
  6. Hva er typisk for jazz?
  7. Hvordan er et storband satt sammen?
  8. Hvilke to musikktradisjoner som smeltet sammen til blues?
  9. Hvordan oppstår blåtoner?

Hva er typisk for blues?

Blues er en form for musikk som kjennetegnes av såkalte blåtoner, gjentagende mønstre og den mye brukte tolvtaktersstrukturen. Formen oppsto i afroamerikanske miljøer i det sydlige USA i overgangen fra det 19.

Hvilken følelse er det blues refererer til?

Bakgrunn. Sjangeren blues er nær knyttet til begrepet blues i betydningen tristhet eller melankoli: feeling blue, to have the blues. Bluestekster tematiserer gjerne ensomhet, frustrasjon eller pessimisme, men blues er ikke bare et uttrykk for de triste følelsene, den er også et redskap til å takle dem.

Hva er typisk for jazzmusikk?

Det som er typisk for jazz, er at mye av musikken er improvisert. Det betyr at musikerne ofte spiller fritt, over en bestemt rekke med akkorder, uten en spesiell plan om hva de skal spille. Selv om jazzen utviklet seg fra bluesen, er akkordene ofte mer avanserte.

Hva er 12 takters blues skjema?

Tolvtakters blues er en betegnelse på en bestemt harmonisering/besifring innenfor blues-sjangeren. Tolvtakters blues er den enkleste og mest elementære bluesform som finnes, og mønsteret benyttes også i sjangre som rhythm and blues og rock.

Hvilke mennesker brukte bluesen først?

Blues er ein musikksjanger basert på bruken av blåtonar. Han oppstod i afroamerikanske samfunn i USA ut frå negro spirituals, arbeidssongar, og enkle balladar på rim. Bruken av blåtonar og call and response (kall og korsvar) i musikken og tekstane er den afrikansk påverknaden på sjangeren.

Hva er typisk for jazz?

Det som er typisk for jazz, er at mye av musikken er improvisert. Det betyr at musikerne ofte spiller fritt, over en bestemt rekke med akkorder, uten en spesiell plan om hva de skal spille. Selv om jazzen utviklet seg fra bluesen, er akkordene ofte mer avanserte.

Hvordan er et storband satt sammen?

Storband er et jazz- eller danseorkester med trompet-, trombone- og saksofonseksjon, samt rytmeseksjon på tre eller fire instrumenter (trommer, bass, piano/keyboards, eventuelt gitar). I 1920- og 1930-årene kunne det bestå av 10–12 musikere, med minst tre brass og tre saksofoner.

Hvilke to musikktradisjoner som smeltet sammen til blues?

Rockemusikken slik vi kjenner den i dag, har sitt opphav i bluesen og dette skyldes at europeisk og amerikansk musikkkultur smeltet sammen da blues ble en uhyre populær musikkform og virkelig tok av.

Hvordan oppstår blåtoner?

Begrepet kommer fra bluesens fremvekst på tidlig 1900-tall, hvor man observerte at sangere og gitarister intonerte litt lavere enn tempererte tonehøyder, primært på 3. (ters), 5. (kvint) og 7. (septim) trinn i skalaen.