:

Hva var disiplenes rolle?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hva var disiplenes rolle?
  2. Hvem erstattet Judas?
  3. Hvor mange disipler hadde Jesus?
  4. Hvem var Jesus og hvilken rolle har han i kristendommen?
  5. Hva skjer med Judas?
  6. Hvor mange bøker er det i Bibelen?
  7. Hva er Jesu betydning i kristendommen?
  8. Hvem er Jesus Kristus?

Hva var disiplenes rolle?

«Disippel» betyr elev eller lærling. Ifølge evangeliene fulgte disiplene med Jesus rundt omkring, og han lærte dem opp i budskapet om Guds rike. Både disiplene og andre kalte Jesus for mester eller rabbi (læremester). Da disiplene var blitt godt nok opplært, sendte Jesus dem ut for å spre budskapet sitt.

Hvem erstattet Judas?

Judas Iskariot forrådte Jesus og begikk deretter selvmord. Han ble derfor etter Jesu død erstattet med Mattias, som deretter ble regnet som en av de tolv på linje med de som Jesus selv hadde utpekt. Det Nye Testamentet inneholder fire lister over de 12 apostlene.

Hvor mange disipler hadde Jesus?

Jesu disipler Alle evangeliene forteller at Jesus spesielt valgte ut tolv menn som sine nærmeste disipler og siden sendte dem ut som apostler, det vil si utsendinger, for å forkynne budskapet om Guds rike.

Hvem var Jesus og hvilken rolle har han i kristendommen?

Kristne trur at Jesus er Guds son, som vart menneske for å frelse menneska, og at Jesus er både Gud og menneske. Ifølgje kristendommen kom Jesus med frelse til alle menneske ved å døy på korset.

Hva skjer med Judas?

Judas gikk i fortvilelse og hengte seg, ifølge Matteus-evangeliet. Ifølge Apostelgjerningene derimot kjøpte Judas en åker, hvorpå han falt så buken revnet og alle innvollene rant ut.

Hvor mange bøker er det i Bibelen?

For Bibelen er egentlig ikke én bok, men et lite bibliotek med 66 forskjellige bøker – 39 i Det gamle testamente og 27 i Det nye testamente.

Hva er Jesu betydning i kristendommen?

Kristus betyr den salvede, og er en tittel som de kristne har gitt til Jesus fra Nasaret.

Hvem er Jesus Kristus?

Ifølge kristen teologi og tro er Jesus Guds sønn, og gjenoppstod fra døden. Dette for å gjenforene Gud og mennesker og for å fri menneskene fra evig fortapelse. I de fleste trosretninger innen kristendommen inngår Jesus i Den hellige treenighet sammen med Gud Fader og Den Hellige Ånd.