:

Hvorfor økte produksjonen av jern i Storbritannia?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvorfor økte produksjonen av jern i Storbritannia?
 2. Hva ble brukt før dampmaskinen?
 3. Hva var negativt med den industrielle revolusjon?
 4. Hvorfor ble spinning og veving mer effektivt?
 5. Hvilke nye energikilder kom i bruk på slutten av 1800-tallet?
 6. Hvilke oppfinnelser kom under den industrielle revolusjon?
 7. Hva ble dampskipet brukt til?
 8. Hvordan har den industrielle revolusjonen påvirket miljøet vårt?
 9. Når var industrisamfunnet?
 10. Når ble Spinning Jenny funnet opp?
 11. Hvordan ble klær produsert før den industrielle revolusjon?
 12. Hva var bakgrunnen for de proteksjonistiske tiltakene i 1870 årene?
 13. Why work with Cartwrights?
 14. What happened to Cartwright's restaurant?
 15. What happened to Cartwright's in Cave Creek?
 16. Who are Ahsan&Cartwrights?

Hvorfor økte produksjonen av jern i Storbritannia?

Produksjonen av jern hadde en sterk økning i de følgende årene, og England gikk over fra å være jernimportør til å bli jerneksportør. Stor tilgang på billig jern må sies å ha vært en avgjørende betingelse for den industrialiseringen som fant sted i tiårene etter 1800.

Hva ble brukt før dampmaskinen?

Dampmaskinen er en motor som blir drevet av damp under trykk. Dampmaskinen ble først tatt i bruk i tekstilindustrien - blant annet til å drive spinnemaskinene som tidligere ble drevet med håndkraft. Det tok ikke lang tid før dampmaskiner ble brukt innenfor en lang rekke industrier, og kanskje særlig innenfor transport.

Hva var negativt med den industrielle revolusjon?

Slummene var store og trange, sykdom spredte seg fort. Alt var ikke "bare" bra med den industrielle revolusjon, mange ble syke av at luft og vann ble forurenset. Folk flyttet til byene for å få jobb. Bøndene flyttet fra landet og fikk jobb på fabrikker i byen.

Hvorfor ble spinning og veving mer effektivt?

Det kom en rekke oppfinnelser som gjorde både spinningen og vevingen mer effektiv. Med langt færre folk kunne en spinne og veve mye mer enn før. Fordi færre folk jobbet med dette, og da betalte en ut færre lønninger, og det ble mye billigere å lage klær.

Hvilke nye energikilder kom i bruk på slutten av 1800-tallet?

Flere nye energikilder kom i bruk mot slutten av 1800-tallet som følge av industriens behov for mer energi enn hva de tradisjonelle dampmaskinene kunne tilby. Turbiner knyttet til strømproduserende dynamo ble oppfunnet og gjorde slik at samme mengde kull kunne skape mer energi.

Hvilke oppfinnelser kom under den industrielle revolusjon?

Innovasjoner preget dessuten den industrielle revolusjon og noen av disse var banebrytende. To eksempler er «Spinning Jenny», en hånddrevet spinnemaskin, og dampmaskinen, som gjorde at kull ble en viktig energikilde.

Hva ble dampskipet brukt til?

Det første kommersielt lønnsomme dampskipet var Comet, som i 1812 ble brukt til å frakte hotellgjester på elva Clyde i Skottland. Det første skipet med dampmaskin som krysset Atlanterhavet, var Savannah i 1819, men først i 1838 innledet D/S Great Western den første regulære dampskipsruten mellom Europa og Amerika.

Hvordan har den industrielle revolusjonen påvirket miljøet vårt?

Den industrielle revolusjonen førte til at flere fikk seg jobb i fabrikkene. Folk flyttet fra landsbygda til byene. På fabrikkene organiserte de ansatte seg ofte i fagorganisasjoner, og de sakene de fremmet der preger vår arbeids- og skolehverdag i dag.

Når var industrisamfunnet?

I perioden tok Norge det store spranget mot å bli et industrisamfunn. Landet hadde like stor økonomisk vekst som USA i disse årene.

Når ble Spinning Jenny funnet opp?

Spinning Jenny, maskin for spinning av garn av bomull og ull. De ble utviklet av den britiske veveren James Hargreaves i 1760-årene. Dette var en av de tidligste av de mange nyvinninger som ble utviklet i perioden som skulle bli kjent som den industrielle revolusjonen.

Hvordan ble klær produsert før den industrielle revolusjon?

Ull var forøvrig den dominerende råvaren i tekstilindustrien i tidlig moderne tid. En hjemmeindustri basert på spinning og strikking eller veving i private hjem oppstod på 1500-tallet på det sentrale Jylland, særlig rundt byene Herning og Ikast, hvor produksjonen ble mekanisert først på 1880-tallet.

Hva var bakgrunnen for de proteksjonistiske tiltakene i 1870 årene?

Bakgrunnen for de proteksjonistiske tiltakene i 1870-årene var at frihandelen skapte stor konkurranse og ble utkonkurrert av andre nasjoners billige varer, f. eks billig korn fra Amerika. Det var overproduksjon av industrivarer, banker gikk konkurs og fabrikker måtte stenge.

Why work with Cartwrights?

 • People led! Cartwrights is an established practice offering business advice and accountancy services. Accustomed to working with people from a range of business clients, including larger SME’s, local owner-managed businesses and start-ups, your professional business needs are managed at a personal level.

What happened to Cartwright's restaurant?

 • The restaurant was named after the Cartwright family, who settled in the area in the late 1800s and operated a cattle ranch on the property that would later be home to the restaurant, according to the restaurant's now defunct website. As of Dec. 9, the Cartwright's website, Facebook and Instagram are no longer active.

What happened to Cartwright's in Cave Creek?

 • Cartwright's, an upscale restaurant in Cave Creek, has closed, according to an automated message on the restaurant's answering machine. "Thank you for calling. Cartwright's is closed and will not be reopened," the message said on Monday morning. "Sorry for any inconvenience."

Who are Ahsan&Cartwrights?

 • Ahsan specialises in the provision of audit, business advisory and taxation services, as well as raising finance for start-ups and growing businesses. Eric joined Cartwrights in 1987, qualifying in 1993 and then became a partner in 1996. Eric has been the managing partner since 2004.