:

Hva er ordet viking?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hva er ordet viking?
  2. Hvordan var egentlig vikingene?
  3. Hva var årsaken til Vikingtoktene?
  4. Hva het London i vikingtiden?
  5. Hvilket land kommer vikingene fra?

Hva er ordet viking?

Begrepets opphav. Det språklige (etymologiske) opphavet til ordet «viking» er omstridt. Norrønt (gammelnorsk) hadde to ord som «viking» kan stamme fra. Víkingr (hankjønn, flertall víkingar) refererte til en person, mens víking (hunkjønn) innebar en aktivitet; noe som personer gjorde (som å dra i viking).

Hvordan var egentlig vikingene?

Vikingene regnes som sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia. Plyndring, militære ekspedisjoner og handel nevnes som sentrale kjennetegn. Men vikingene drev også med husdyrhold, jakt, fiske og sanking. I samtiden var ordet viking reservert for personer som dro på oversjøisk hærferd.

Hva var årsaken til Vikingtoktene?

Skandinaviske grupper reiste ut for å drive handel, etablere nye bosetninger og for å plyndre. De reiste i «viking» – derav navnet «vikingtid».

Hva het London i vikingtiden?

Han skulle ha gitt byen et nytt navn, CaerLudein, som var opphav til det romerske navnet Londinium, og han skal ha blitt gravlagt ved Ludgate. Til tross for omfattende arkeologiske utgravninger er det ikke funnet noe bevis for en større bosetning i området i forhistorisk tid.

Hvilket land kommer vikingene fra?

Vikingene [viking], av norrønt víkingr, var sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia. I den sene jernalderen deltok vikingene i landnåm, plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og elver vestover, sørover og østover i Europa fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000-tallet.