:

Hva var årsaken til første verdenskrig?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva var årsaken til første verdenskrig?
 2. Hvordan ble Norge påvirket av første verdenskrig?
 3. Når startet og sluttet første verdenskrig?
 4. Hvem har skyld i første verdenskrig?
 5. Hvorfor gikk USA inn i andre verdenskrig?
 6. What is the First World War called?
 7. What is the abbreviation for World War I?
 8. What started World War I?
 9. What was the Great War before World War II?

Hva var årsaken til første verdenskrig?

Drapet på den østerrikske tronarvingen Franz Ferdinand i Sarajevo 28. juni 1914 var den utløsende årsak til Julikrisen og utbruddet av første verdenskrig (se Skuddene i Sarajevo), men krigen hadde flere og mer komplekse bakenforliggende årsaker.

Hvordan ble Norge påvirket av første verdenskrig?

Verdenskrigen førte i Norge til en styrking av statsmakten, ved at staten kom til å gripe inn på mange områder som tidligere var blitt overlatt til private. Dette gjaldt først og fremst sikringen av forsyningene og skipsfarten. Dessuten ble det innført maksimalpriser, rasjonering og husleiereguleringer.

Når startet og sluttet første verdenskrig?

Første verdenskrig

Dato28. juli 1914–11. november 1918
StedVerdenskrig
ResultatSeier for ententen, oppløsning av Det tyske rike, Det russiske keiserdømmet, Det osmanske rike og Østerrike-Ungarn.

Hvem har skyld i første verdenskrig?

Hvem hadde skylden for krigen? Like etter at den store krigen var over, var det et samstemt syn blant de tidligere allierte at Tyskland og Østerrike-Ungarn hadde eneskylden for krigen. Dette var nedfelt i Versaillestraktaten som fastslo krigserstatningene som Tyskland derfor måtte betale til sine tidligere motstandere.

Hvorfor gikk USA inn i andre verdenskrig?

Pearl Harbor er en amerikansk flåtebase beliggende på sørkysten av Oahu, Hawaii, mest kjent for det japanske angrepet 7. desember 1941. Angrepet var den direkte foranledningen til at USA kom med i andre verdenskrig.

What is the First World War called?

 • World War I. World War I (often abbreviated as WWI or WW1), also known as the First World War or the Great War, was a global war originating in Europe that lasted from to 11 November 1918.

What is the abbreviation for World War I?

 • t. e. World War I: Mobilized forces per total population (in %) World War I (or the First World War, often abbreviated as WWI or WW1) was a global war originating in Europe that lasted from to 11 November 1918.

What started World War I?

 • While Europe’s diplomats and statesmen talked peace, more than a few wanted war. All the major belligerents in the First World War, with the exception of the British Empire and the United States, entered the war thinking they had something to gain. In one sense, what started World War I was opportunism. But all had made fatal miscalculations.

What was the Great War before World War II?

 • Prior to World War II, the events of were generally known as the Great War or simply the World War. In October 1914, the Canadian magazine Maclean's wrote, "Some wars name themselves.